Ημερολόγιο Marketing - Galaxy CRM

Στόχος των ημερολογίων Marketing είναι η διεκπεραίωση (γρήγορα και εύκολα) των δραστηριοτήτων Marketing με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία του. Ένα ημερολόγιο εμφανίζει παραμετρικά όσες “καμπάνιες” και “εκδηλώσεις” είναι ενεργές σε δεδομένη χρονική περίοδο (επιλεγμένη στα κριτήρια του φίλτρου), ομαδοποιημένες ανά πλάνο Marketing με τη μορφή του διαγραμματικού πίνακα Gantt. Τα ημερολόγια συμβάλλουν στον ορθό χρονοπρογραμματισμό των δραστηριοτήτων Marketing.

Αναλυτικά

Περιοχή Πλήκτρων εντολών

Στην οθόνη του ημερολογίου έχουν συμπεριληφθεί, στο πάνω τμήμα του, μια σειρά πλήκτρα τα οποία επιτελούν εξειδικευμένες εργασίες επί του ημερολογίου (Σήμερα, Μεγέθυνση της οθόνης του ημερολογίου σε επίπεδο ώρας, Σμίκρυνση, τύπος όψης : ημερήσιο ημερολόγιο, εβδομαδιαίο ημερολόγιο, μηνιαίο, χρονοδιάγραμμα κ.λπ.), Χρήστης) .

Περιοχή Φίλτρων

Το επόμενο που συναντάτε στο παράθυρο του ημερολογίου είναι μια σειρά φίλτρων για εύκολη και γρήγορη αναζήτηση της ζητούμενης πληροφορίας :

  • Ημερομηνία από – έως
  • Να συμπεριληφθούν τα campaigns
  • Να συμπεριληφθούν οι εκδηλώσεις
  • Πλάνο Marketing

Στη διάταξη του ημερολογίου, εμφανίζεται το κάθε πλάνο Marketing σε ξεχωριστή οριζόντια περιοχή. Κάθε περιοχή απεικονίζει τις καμπάνιες και εκδηλώσεις με τη μορφή χρονοδιαγράμματος, σε διαφορετικό χρώμα.

Υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξετε και να εμφανίσετε κάθε εγγραφή και να τη σύρετε στη διάσταση του χρόνου ή στη διάσταση του πλάνου Marketing. Η δυνατότητα μεταβολής των ημερομηνιών δίνεται μόνο στην περίπτωση που η επιλεγμένη καμπάνια δεν έχει συγχρονιστεί με εξωτερικό πάροχο.

Με δεξί κλικ επί της περιοχής εμφανίζεται επιλογή δημιουργίας Νέας καμπάνιας ή Νέας εκδήλωσης.

Για την εφαρμογή του χρωματικού κώδικα

Στο τμήμα “Marketing” της σελίδας “Ημερολόγιο” των “ρυθμίσεων Δραστηριοτήτων” μπορείτε να ορίσετε το χρώμα απεικόνισης των campaigns και των εκδηλώσεων καθώς και άλλες παραμέτρους με γενική ισχύ .