Galaxy Restaurant 4.2.1

Couvert στην αναφορά πωλήσεων

Στην αναφορά πωλήσεων γίνεται διαθέσιμο (μέσω του Column Chooser) το πεδίο “Couvert”, για την απεικόνιση του αριθμού των ατόμων της παραγγελίας .

Για να εμφανιστεί το πεδίο στη λίστα της αναφοράς, πατήστε δεξί κλικ επί της κεφαλίδας κάποιας στήλης και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται, επιλέξτε “Column Chooser”. Στη συνέχεια επιλέξτε το “Couvert” και με την κίνηση drag & drop τοποθετήστε το στο επιθυμητό σημείο .

Σύνθεση

Δυνατότητα εκτύπωσης για τα παραστατικά Σύνθεσης

Ενσωματώθηκε και στους τύπους παραστατικών τύπου σύνθεσης η δυνατότητα εκτύπωσης (Πληροφορίες Τύπων Παραστατικού -> Παράμετροι 2/2 -> Προτιμήσεις εκτύπωσης).

Οι δυνατές τιμές του πεδίου είναι :

 • Όχι
 • Ναι
 • Ερώτηση

Αν δηλώσετε εκτύπωση με ερώτηση, το Σύστημα για να εκτυπώσει το παραστατικό σύνθεσης (από πωλήσεις) εμφανίζει ερώτηση, αν επιθυμείτε κάτι τέτοιο. Αν δηλώσετε “Ναι” ή “Όχι” εκτύπωση, το παραστατικό θα εκτυπώνεται αμέσως με την καταχώρισή του, (χωρίς να προηγηθεί ερώτηση) ή καθόλου, αντίστοιχα.

Αν η παραμετροποίηση προβλέπει “Ναι” με το πέρας της διαδικασίας εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα που σας πληροφορεί για το πλήθος των παραστατικών σύνθεσης που δημιουργήθηκαν .

cid:image001.png@01D54860.57FE46C0

Τύπος σύνθεσης στη λίστα ειδών

Είναι διαθέσιμη η στήλη “Τύπος σύνθεσης” (μέσω column chooser) στη λίστα ειδών .

Πλέον τα σύνθετα είδη αποστέλλονται από το Galaxy στο Galaxy Retail με τα συστατικά τους

Μέχρι στιγμής κατά την αποστολή σύνθετων ειδών από το “Galaxy” στο “Galaxy Retail” δεν αποστέλλονταν τα συστατικά τους, η συνταγή τους δηλαδή. Στην παρούσα έκδοση παρέχεται η δυνατότητα αυτή αρκεί να ενεργοποιηθεί η παράμετρος “Συγχρονισμός σύνθετων ειδών” (στη σελίδα Γενικά 2/2 των “Ρυθμίσεων OTR” (Galaxy) .

Εκτελώντας το action Λήψη ειδών από το Galaxy αποστέλλονται στο “Galaxy Retail” και τα συστατικά του σύνθετου είδους .

Διαχείριση Σύνθετων ειδών

Στο Galaxy χαρακτηρίζονται ως σύνθετα είδη όσα δημιουργούνται από άλλα επιμέρους είδη. Τα είδη αυτά αποστέλλονται στο Galaxy Retail με τα συστατικά τους, ενώ ενημερώνεται ο τύπος σύνθεσης με την τιμή “Σύνθεση”, στην καρτέλα τους.

Δείτε περισσότερα εδώ

PDA

Νέα παράμετρος στην οθόνη ρυθμίσεων του mobile, η οποία καθορίζει πότε θα εμφανίζεται η οθόνη των σχολίων κατά την επιλογή είδους στη συναλλαγή

Προς διευκόλυνση της καταχώρισης της συναλλαγής στη mobile συσκευή, ενσωματώθηκε στην οθόνη των ρυθμίσεών της, νέα παράμετρος με τις εξής δύο προκαθορισμένες τιμές :

 • Πάντα
 • Εμφάνιση μόνο με ύπαρξη επιμέρους χαρακτηριστικών (εξ ορισμού επιλεγμένη, με δυνατότητα αλλαγής από το χρήστη)

C:\NET\OneTouch\Manuals\4.2.0\MobilePOS\Screenshot_20191009-103038_Mobile PoS.jpgC:\NET\OneTouch\Manuals\4.2.0\MobilePOS\Screenshot_20191009-103042_Mobile PoS.jpg

Η παράμετρος αυτή καθορίζει αν η οθόνη των σχολίων, κατά την πώληση του είδους, θα εμφανίζεται:

 • πάντα ή
 • κατά περίπτωση, όταν για το επιλεγμένο στη συναλλαγή είδος υπάρχουν εναλλακτικοί κωδικοί, σχόλια, συστατικά, πρόταση για σχόλιο (προκαθορισμένα σχόλια που αφορούν στο πωλούμενο είδος) και πρόταση για τιμή (πληκτρολόγηση τιμής στην οθόνη της πρότασης)

Εμφάνιση της οθόνης των σχολίων στο mobile με τις προϋποθέσεις όμως που αναφέρουμε:

 • σχόλια (πχ. γλυκός, μέτριος για τον καφέ κ.λπ.)
 • εναλλακτικοί κωδικοί
 • επιμέρους συστατικά (τα είδη που θα συνθέσουν το επιλεγμένο π.χ. προσούτο για τη σαλάτα)
 • η τιμή ItemPromptForComment στο συγχρονισμό του είδους είναι “1”
 • η τιμή ItemPromptForPrice στο συγχρονισμό του είδους είναι “1”

Διαγραφή προκαθορισμένων σημειώσεων

Με την εισαγωγή του είδους στην παραγγελία, αν το είδος έχει προκαθορισμένες σημειώσεις, τις οποίες έχετε εισάγει στη γραμμή αλλά θέλετε, για κάποιο λόγο, να προχωρήσετε στη διαγραφή τους, η εφαρμογή σας δίνει αυτή τη δυνατότητα.

Για να πετύχετε τη διαγραφή όλων των σχολίων της παραγγελίας ακολουθήστε, κατά τα γνωστά, τα εξής βήματα :

 • Πατήστε πάνω στη γραμμή και στη συνέχεια στις σημειώσεις της παραγγελίας
 • Ενεργοποιήστε το εικονίδιο της διαγραφής (κάδο απορριμμάτων)

Εμφάνιση πληροφοριών γραμμής συναλλαγής

Οι πληροφορίες : πιθανό ελεύθερο σχόλιο, πιθανά συστατικά/σχόλια, ορατές στην οθόνη της προεπισκόπησης παραγγελίας, εμφανίζονται πλέον στο τέλος της κάθε γραμμής παραγγελίας με τη σειρά προβολής τους :

 • Πιθανά συστατικά
 • Πιθανά σχόλια (πχ. γλυκό, μέτριο)
 • Πιθανό Ελεύθερο σχόλιο

To χρώμα του φόντου (background) είναι αχνό γκρι ώστε η πληροφορία να διακρίνεται με την πρώτη ματιά.

Εμφάνιση εικονιδίου με σύμβολο την ετικέτα όταν το είδος έχει “Πρόταση τιμής”

Όταν το είδος της συναλλαγής έχει “Πρόταση για τιμή”, εμφανίζεται το εικονίδιο με σύμβολο την ετικέτα για τον καθορισμό νέας τιμής.

Εμφάνιση εικονιδίου με σύμβολο τον συνδετήρα όταν χαθεί η επικοινωνία με το Galaxy Restaurant

Το σύμβολο συνδετήρας σας δίνει την πληροφορία της χαμένης σύνδεσης με το “Galaxy Restaurant”. Κάνοντας κλικ επί του εικονιδίου εμφανίζονται πληροφορίες για την αιτία της αποσύνδεσης .

Ανανέωση παραγγελίας με την ενεργοποίηση σχετικού εικονιδίου

Μέσω του εικονιδίου της ανανέωσης, μπορείτε να προβείτε στην ανανέωση της παραγγελίας

Εμφάνιση της πληροφορίας της έκδοσης της εφαρμογής

Η πληροφορία της έκδοσης της εφαρμογής εμφανίζεται στην εισαγωγική οθόνη της (όπου ζητούνται τα στοιχεία ταυτοποίησης χρήστη) και στις ρυθμίσεις της .

Απλή φόρμα παραγγελίας της mobile συσκευής - Εμφάνιση μηνύματος όταν δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις για το upload παραγγελίας

Αν στο πλέγμα “Προεπιλεγμένος μετασχηματισμός”, που εμφανίζεται με την επιλογή “Μετασχηματισμοί” στη σελίδα “Φορητές συσκευές” των Παραμέτρων εστιατορικού, δεν δηλωθεί παραστατικό, για την εμφάνισή του στο PDA, καθώς και τρόπος πληρωμής, (απαιτητά στην απλή φόρμα παραγγελίας του mobile) τότε κατά την αποστολή παραγγελιών από mobile στο “Galaxy Restaurant” εμφανίζεται σχετικό μήνυμα .