Πληροφορίες συγκατάθεσης κατά GDPR - Galaxy CRM

Υλοποιήθηκε λειτουργικότητα διαχείρισης της πληροφορίας συγκατάθεσης (consent) για την επεξεργασία των δεδομένων. Επιπλέον προστέθηκαν έλεγχοι στον προγραμματισμό και στην εκτέλεση των εκστρατειών marketing ανά τύπο επικοινωνίας. Η εν λόγω λειτουργικότητα απαιτεί την ενεργοποίηση του υποσυστήματος Advanced Security.

Η νέα λειτουργικότητα έρχεται να υποστηρίξει τα σενάρια επικοινωνιών και διαχείρισης του πελατολογίου και να εφαρμόσει τις διαδικασίες κατά GDPR που έχει σχεδιάσει η κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα αν δραστηριοποιείται σε B2C ή B2B κανάλι πώλησης.

Αναλυτικά

Τύπος Καμπάνιας

Υλοποιήθηκε νέα κατηγοριοποίηση στις καμπάνιες κατά GDPR:

 • Προσφορά
 • Newsletter
 • Αδιαβάθμητο (συστημική επιλογή)

Η κατηγοριοποίηση αυτή έρχεται ως επέκταση στον πίνακα “Τύπος Καμπάνιας” και η πληροφορία πρέπει να ενημερωθεί και να αντιστοιχισθεί με κάθε τύπο καμπάνιας που υπάρχει στη βάση.

Πως αξιοποιείται η νέα κατηγοριοποίηση κατά GDPR,

Στις καμπάνιες

Αν το τύπος της καμπάνιας προβλέπει newsletter /προσφορά

 • Καλέστε “Καμπάνια” από το μενού “Διαχείριση καμπάνιας” των Δραστηριοτήτων
 • Στην οθόνη καταχώρισης συμπληρώστε τα βασικά στοιχεία της και
 • Επιλέξτε (υποχρεωτικά) τον τύπο καμπάνιας
 • Από την Drop – down λίστα ενεργειών επιλέξτε “Νέα Δραστηριότητα” για τη δημιουργία νέας δραστηριότητας για την καμπάνια
 • Με την επιλογή τύπου δραστηριότητας (π.χ. τύπου μήνυμα) εκκινείται ο wizard της δημιουργίας της δραστηριότητας της καμπάνιας

εφόσον

 • επιλέξετε, στην πρώτη οθόνη της διαδικασίας, μια από τις καμπάνιες που είναι ενεργές και
 • τσεκάρετε, στη δεύτερη, μια από τις συλλογές επαφών της επιλεγμένης καμπάνιας

θα εμφανιστεί

 • στην τρίτη οθόνη μήνυμα προειδοποίησης GDFP που θα σας ενημερώσει για τον αριθμό των επαφών που θα εξαιρεθούν λόγω GDPR (πόσες επαφές δηλαδή δεν έχουν δώσει συγκατάβαση σύμφωνα με τον τύπο καμπάνιας)

Μπορείτε άμεσα να δείτε ποιες επαφές δεν θα συμπεριλάβει η διαδικασία, αρκεί να ενεργοποιήσετε “φόρτωση εξαιρούμενων επαφών”

Αν ο τύπος της καμπάνιας προβλέπει π.χ. αδιαβάθμητο (συστημική επιλογή), εμφανίζεται (στην τρίτη οθόνη της διαδικασίας) μήνυμα προειδοποίησης ότι οι περιορισμοί GDPR δεν θα εφαρμοστούν.

Στις Καμπάνιες Πιστότητας

Στο στάδιο “Προετοιμασία” του πλάνου καμπάνιας για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών πιστότητας για τις επαφές της συλλογής π.χ. απόδοση πόντων/vouchers (Πλάνο Καμπάνιας -> Ενεργοποίηση Οργάνωση) εμφανίζεται ένδειξη για τις επαφές που αποκλείονται λόγω GDPR (όπως και για αυτές που αποκλείονται επειδή ανήκουν στη λίστα ελέγχου, κ.λπ.).

Επαφές

Στην οθόνη των επαφών ενσωματώθηκε η σελίδα GDPR με περιεχόμενο σε αυτή :

στο πάνω μέρος, τα στοιχεία συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων :

 • Αποδοχή επεξεργασίας δεδομένων
 • Ημερομηνία γνωστοποίησης
 • Τρόπος γνωστοποίησης : με ποιο κανάλι επικοινωνίας έγινε η αποδοχή (“Έντυπη φόρμα”, φόρμα web, ήχος, video, λοιπά)
 • Επιπλέον πληροφορίες

στις γραμμές, πληροφορίες συγκατάθεσης επικοινωνίας για κάθε τύπο καμπάνιας κατά GDPR:

 • Τύπος Καμπάνιας, με προκαθορισμένες δυνατές τιμές : Newsletter, προσφορά
 • Αποδοχή επικοινωνίας
 • Ημερομηνία γνωστοποίησης
 • Τρόπος επικοινωνίας (μέσω τηλεφώνου, μέσω email, μέσω ταχυδρομείου, μήνυμα, SMS, IM, Social, Λοιπά)
 • Τρόπος γνωστοποίησης (Έντυπη φόρμα, Φόρμα Web, Ήχος, Video, Λοιπά)
 • Πρόσθετες πληροφορίες (για τα στοιχεία τρίτων πηγών)

Επιπλέον ενσωματώθηκε στο μενού “Διαχείριση επαφών” των “Επαφών/Πόρων” νέα λίστα επαφών για την εμφάνιση της σχετικής πληροφορίας συγκατάθεσης.

Λίστα επαφών GDPR

Από το εσωτερικό της λίστας μπορείτε άμεσα να πληροφορηθείτε για τα στοιχεία που αφορούν στην αποδοχή κατά GDPR .

Μαζική ενημέρωση GDPR

Στις “Ενέργειες”, της λίστας επαφών “GDPR” ενσωματώθηκε η ενέργεια της μαζικής ενημέρωσης της πληροφορίας συγκατάθεσης.

Κατά την εκτέλεση της καμπάνιας :

 • Διενεργείται έλεγχος του “Είδους Καμπάνιας”
 • Εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα ότι υπάρχουν (N) επαφές που δεν θα συμπεριληφθούν στην αποστολή, εφόσον δεν υπάρχουν έγκυρες εγγραφές στο detail συγκατάθεσης ανά τύπο επικοινωνίας επαφής.
 • Εμφανίζεται λίστα με όσες επαφές δεν θα συμπεριληφθούν

Σημειώσεις

 • Για τις καμπάνιες
  • Έλεγχος μόνο σε επαφές τύπου “Φυσικό πρόσωπο”
  • Τα Αδιαβάθμητα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ειδοποιήσεις συναλλαγών / διαδικασιών, ακυρώσεων κλπ. Ενδεικτικά σε ειδοποιήσεις εκδόσεως λογαριασμού, λήξης συνδρομής, ενημέρωσης κατάστασης παραγγελίας που υπόκεινται στο σύννομο συμφέρον των δυο πλευρών.
 • Για τις επαφές τύπου “Λογαριασμός”
  • Ισχύει ο έλεγχος noEmail, noSMS