Πως θα δημιουργήσετε δραστηριότητα CRM μέσα από την οθόνη Κράτησης/Guest - Galaxy CRM

Βήματα δημιουργίας  

Στις “Ενέργειες” της κράτησης επιλέξτε Δημιουργία Δραστηριότητας

Ανοίγει ο οδηγός δημιουργίας δραστηριότητας , για να συμπληρώσετε :

  • το Θέμα, σε τι θα αναφέρεται η δραστηριότητα
  • την Έναρξη και Λήξη (περίοδο ισχύος) δραστηριότητας
  • την κατάσταση της δραστηριότητας
  • τον κάτοχο, τον πόρο στον οποίο θα ανατεθεί η δραστηριότητα
  • Άνοιγμα δραστηριότητας : Ενεργοποιήστε το πεδίο αυτό, αν θέλετε μετά την εκτέλεση της διαδικασίας να ανοίξει η φόρμα της δραστηριότητας

Πατώντας “Finish”,

 

εκτελείται η διαδικασία, δημιουργείται η δραστηριότητα η οποία ανοίγει στην οθόνη σας (εφόσον η παραμετροποίηση το προβλέπει – τσεκ στο πεδίο “Άνοιγμα δραστηριότητας”) .

Τη νέα δραστηριότητα μπορείτε να δείτε αν πατήσετε στη σελίδα “Δραστηριότητες” της κράτησης .