Γρήγορη & εύκολη καταχώριση εμπορικής πολιτικής στο Galaxy ERP

Από τη νέα οθόνη “Γρήγορη καταχώριση εμπορικής πολιτικής” (ενσωματωμένης στο μενού Εμπορικές πολιτικές της Εμπορικής Διαχείρισης) μπορείτε εύκολα και γρήγορα να καταχωρίσετε μια εμπορική πολιτική, το σημαντικότερο μέσον προσέλκυσης πελατών. 
 
Αφού συμπληρώσετε τα βασικά στοιχεία μιας εμπορικής πολιτικής (τον κωδικό & την περιγραφή) μπορείτε να επιλέξετε την εταιρία για την οποία θα ισχύει όπως και το χρονικό διάστημα (έναρξη και τέλος) στο οποίο αυτή θα εφαρμόζεται .   
 
Στην περιοχή των γραμμών έχετε τη δυνατότητα να εφαρμόσετε ποσό ή ποσοστό έκπτωσης σε συγκεκριμένο είδος, κατηγορία είδους και κατηγορία πελάτη, οι οποίες θα επιδράσουν αφαιρετικά στην αξία της συναλλαγής . Για παράδειγμα στην κατηγορία “Αθηναίοι πελάτες“ θα εκχωρήσετε έκπτωση 10% ανεξαιρέτως ειδών όλο το Σεπτέμβρη. 
 
Παράλληλα μπορείτε να αποδώσετε έκπτωση υπό τη μορφή δώρου καθορίζοντας για κάθε είδος την ποσότητα βάσει της οποίας θα παρέχεται το δώρο π.χ. με την αγορά τριών τεμαχίων θα παρασχεθεί ένα τεμάχιο δώρο στον πελάτη.    
 
 
 
Η ενεργοποίηση μιας εμπορικής πολιτικής απαιτεί τον καθορισμό κανόνων ενεργοποίησης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να μεταβείτε στη σχετική σελίδα (της οθόνης Γρήγορη καταχώριση) και να αναθέσετε την εμπορική πολιτική στους ενδεδειγμένους “πελάτες/ προμηθευτές”, “κατηγορία πελάτη/προμηθευτή”, “τύπους παραστατικού (αγορών/ πωλήσεων)” π.χ. παραγγελία πώλησης στους πελάτες χονδρικής . 
 
 
 
Μόλις τελειώσετε με την καταχώριση μιας εμπορικής πολιτικής μπορείτε να την δείτε στη λίστα των εμπορικών πολιτικών.
 
 
 
TIPS 
Στην οθόνη της εμπορικής πολιτικής, έχετε την ευελιξία να :
- ορίσετε προτεινόμενες τιμές με σκοπό τη μαζική δημιουργία γραμμών εμπορικής πολιτικής
- κάνετε πολλαπλή εισαγωγή “ειδών”, “κατηγοριών ειδών” (επιλέγοντας από τις σχετικές λίστες) στις γραμμές της εμπορικής πολιτικής μέσω του πλήκτρου  “Ενέργειες” .   
 
προϋπόθεση για τη εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής είναι να έχει επιλεγεί “Εφαρμογή εμπορικής πολιτικής” στο βήμα του σεναρίου καταστάσεων παραστατικού.