Έκδοση 3.60, Galaxy One Touch Retail

  • Πολλαπλά αντίγραφα στην  παραμετροποίηση των τύπων παραστατικών
  • Αποστολή  mail με εκτυπώσεις
  • Preview κλείσιμο ημέρας βάρδιας
  • Επιλογή layouts με βάση το τερματικό
  • Πολιτική δώρων

Δείτε περισσότερα 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: