Τελευταία Ανανέωση - Galaxy Payroll

 

21.30    
Ανανέωση Ημερομηνία έκδοσης Βελτιώσεις

q

07/12/2017
  • Ενσωματώθηκε στη λίστα των απασχολήσεων διαδικασία αυτόματης ακύρωσης λήξης εργασιακής σχέσης.  Συγκεκριμένα, για κάθε απασχολούμενο που πληροί τα κριτήρια της διαδικασίας, ακυρώνει την ημερομηνία και αιτία λήξης, με ημερομηνία ισχύος την ημερομηνία λήξης. Επιπλέον η διαδικασία μηδενίζει τις ημέρες άδειας προς πληρωμή και διαγράφει όσες μισθοδοσίες έχουν υπολογιστεί από τη διαδικασία λήξης εργασιακής σχέσης, εφόσον δεν είναι οριστικοποιημένες. Σε περίπτωση που αφορά σε εποχικό ξενοδοχοϋπάλληλο ενημερώνει και τα σχετικά ιστορικά πεδία των υπηρεσιών. 

  • Τροποποιήθηκε η διαδικασία καταχώρισης άδειας/ασθένειας/απουσίας έτσι ώστε όταν επιλέγεται ημερομηνία έναρξης σε επόμενη περίοδο, στην ημερομηνία λήξης να προτείνεται αυτή η περίοδος στο ημερολόγιο και όχι η τρέχουσα.

  • Η λίστα των απασχολήσεων, που συνδέονται με ένα υπολογισμό ενός μισθοδοτικού γεγονότος, δεν επιτρέπεται πλέον να τροποποιηθεί από το χρήστη.

  • Τροποποιήθηκε κατάλληλα η εκτύπωση Γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας” προκειμένου να αναζητά το νόμιμο εκπρόσωπο από τη σχετική σύνδεση των παραμέτρων εταιρίας (σύνδεση εκτυπώσεων με πρόσωπα).

  • Τροποποιήθηκαν οι εκτυπώσεις “Βεβαίωση επιδόματος τέκνων” και “Βεβαίωση υπηρεσίας” με σκοπό την αναζήτηση του νόμιμου εκπρόσωπου από τη σχετική σύνδεση των παραμέτρων εταιρίας (σύνδεση εκτυπώσεων με πρόσωπα).

  • Κατά την εκτέλεση των διαδικασιών δημιουργίας νέας απασχόλησης (αντιγραφή, πρόσληψη/ επαναπρόσληψη, τροποποίηση εργασιακής σχέσης) δημιουργείται και ο ατομικός προγραμματισμός όπως συμβαίνει και κατά τη δημιουργία απασχόλησης από το UI.      

   Δείτε όλες τις ανανεώσεις στη "Λίστα Ανανεώσεων"