Επισύναψη εκτύπωσης της εφαρμογής (Smart Tags) πάνω σε εγγραφή οντότητας - Galaxy ERP/Commercial

Μέσω των Smart Tag πετυχαίνετε τη σύνδεση μιας λίστας με άλλες ενότητες της εφαρμογής (φόρμες, εκτυπώσεις, λίστες αναζήτησης, script).

Για την επιτυχή εφαρμογή σύνδεσης της λίστας απαιτείται να :

 • Ενεργοποιήσετε το πλήκτρο “Προσθήκη” και κατόπιν το πλήκτρο “Επεξεργασία”
 • Στη οθόνη των ιδιοτήτων σύνδεσης “Smart Tag Properties” που ανοίγει :
  • Συμπληρώστε στο πεδίο “Περιγραφή” μια περιγραφή
  • Επιλέξτε έναν εκ των τύπων της σύνδεσης :
   • Σύνδεση με το Κυρίως μενού
   • Εκτύπωση (νέο)
   • Λίστα αναζήτησης (νέο)
   • Script

Ανάλογα με το τι θα δηλώσετε στον “Τύπο” της σύνδεσης διαμορφώνεται και το αμέσως επόμενο πεδίο .

Αν στον τύπο σύνδεσης επιλεγεί “Εκτύπωση”, το αμέσως επόμενο πεδίο θα λάβει αυτό το χαρακτηρισμό . Πατώντας το σύμβολο τρείς τελίτσες, δεξιά του πεδίου, εμφανίζεται η οθόνη “Επιλογή εκτύπωσης” για να επιλέξετε κάποια εκτύπωση από τη λίστα των εκτυπώσεων της εφαρμογής :

 • Εκτύπωση εφαρμογής
 • Οριζόμενη εκτύπωση
 • Εκτύπωση SRG
 • Χάρτης /Γράφημα
 • Σύνθετη οριζόμενη προβολή

Η επιλογή σας (π.χ. Ισοζύγιο πελατών) εμφανίζεται στο πεδίο της εκτύπωσης

Στο tab “Εκτύπωση” πατήστε “Προσθήκη”:

 • Επιλέξτε Φίλτρο εκτύπωσης (ανάλογα τη χρήση, εταιρία)

 • Συνδέστε το με μια τιμή παραμέτρου

 • Επιλέξτε (αν θέλετε) το κατώτερο και το ανώτερο όριο τιμών
 • Πατήστε “Αποθήκευση”
 • Δείτε την εκτύπωση στο πλήκτρο ενεργειών με σύμβολο το γρανάζι