Αποστολή εκτυπώσεων με Campaigns |Galaxy CRM

Εισαγωγή

Υλοποιήθηκε νέος μηχανισμός που επιτρέπει σε Core, Custom εκτυπώσεις και σε Advanced Custom Views να αποσταλούν σε email Campaign. Ο ορισμός τους γίνεται μέσα από τη νέα οντότητα Αναφορές Email, στην οποία επιλέγεται το επιθυμητό report καθώς και τα φίλτρα τα οποία θα εκτελεστούν σε κάθε αποστολή .

Διαχείριση

H φόρμα διαχείρισης Αναφορές Email βρίσκεται ενσωματωμένη στο υπομενού “Email” του μενού “Οργάνωση δραστηριοτήτων”.

Κάθε εγγραφή στην οθόνη των Emails Reports αντιπροσωπεύει και μία διαθέσιμη εκτύπωση για τα Campaign Emails.

Στο τμήμα “Ορισμός” των Αναφορών email συμπληρώστε τα εξής:

  • Όνομα εκτύπωσης: Εμφανίζεται λίστα επιλογών με όλα τα διαθέσιμα ονόματα των reports. Η συμπλήρωση του πεδίου μπορεί να γίνει και χειροκίνητα αρκεί το συγκεκριμένο όνομα να αντιστοιχεί σε κάποια υφιστάμενη εκτύπωση .
  • Περιγραφή: Τίθεται αυτόματα με την επιλογή του ονόματος της εκτύπωσης. Εμφανίζεται στη λίστα με τα διαθέσιμα reports στην οθόνη αποστολής email από campaign.
  • Τύπος εκτύπωσης: Δηλώνει αν το report είναι CRM ή Enterprise/Commercial. Συμπληρώνεται αυτόματα με επιλογή του πεδίου “Όνομα εκτύπωσης”, διαφορετικά από το χρήστη.
  • Όνομα Φίλτρου: Επιλογή ενός από τα διαθέσιμα ονόματα φίλτρων του συγκεκριμένου report. Δεν είναι βέβαια απαραίτητο να συμπληρωθεί. Αν θελήσετε το φιλτράρισμα της εκτύπωσης ώστε να εκτελεστεί μόνο για την επαφή στην οποία θα αποστέλλει το email, θα χρειαστεί να επιλέξετε το όνομα του φίλτρου “Επαφή” εφόσον είναι διαθέσιμο.
  • Όνομα οντότητας: Είναι το όνομα της οντότητας όπως αυτό θα εμφανίζεται μαζί με το Report Description στη λίστα με τα διαθέσιμα reports στην οθόνη αποστολής emails από Campaign.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα νέα reports θα είναι διαθέσιμα στη λίστα με τα reports για αποστολή σε καμπάνια, είτε απευθείας είτε με χρήση dispatcher.

Advanced Custom View Reports

Για να αποστείλετε Advanced Custom View (ACV) report (με τον τρόπο που προαναφέραμε) θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται εδώ:

  • Μεταβείτε στο περιβάλλον σχεδιασμού View Designer (Σύνθετες οριζόμενες προβολές)
  • Προσδιορίστε τον “τίτλο”, την “περιγραφή”, το “όνομα ομάδας”, τον “τύπο εμφάνισης” (grid ή pivot) και ενεργοποιήστε την επιλογή “Δημιουργία εκτύπωσης μετά την εκτέλεση” (Create Report After Execute)

Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του ACV επιλέξτε το και πατήστε “Εκτέλεση”.

D:\MyDocs\Galaxy\icons\attention.png Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το σχεδιασμό του ACV πριν ενεργοποιήσετε “Εκτέλεση” την πρώτη φορά, αφού τότε θα δημιουργηθεί η αντίστοιχη εκτύπωση χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσής της ακόμα και αν αλλάξετε το ACV.

Με το πέρας της διαδικασίας, το ACV report που δημιουργήθηκε θα είναι διαθέσιμο για επιλογή στη φόρμα των Email Reports στο πεδίο Report Name.