Χρέωση δωματίου μέσα από τα αποτελέσματα δραστηριότητας - Galaxy CRM

Βήματα διαδικασίας

  • Επιλέξτε δραστηριότητα με αποτέλεσμα (έστω για παράδειγμα υπηρεσία spa)

  • Επιλέξτε “Αποτελέσματα δραστηριότητας” από τις “Ενέργειες” της δραστηριότητας
  • Στην οθόνη των “Αποτελεσμάτων δραστηριότητας” που ανοίγει επιλέξτε “Ενέργειες” και από εκεί “Χρέωση δωματίου”

  • Στην οθόνη “Χρέωση - Πίστωση” συνδέστε τη χρέωση με το κατάλληλο “τμήμα” στο οποίο αντιστοιχίζεται κάποιο “ποσό” (προκύπτει από το αποτέλεσμα) και ενημερώστε με συγκεκριμένο “δωμάτιο” και “λογαριασμό” κράτησης .

  • Καλέστε το πλάνο δωματίων στο οποίο αποτυπώνονται τα δωμάτια του ξενοδοχείου με τις κρατήσεις
  • Για να ανοίξει η φόρμα της κράτησης κάντε διπλό πάτημα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού επί του δωματίου

Εμφανίζεται η οθόνη της κράτησης

Μεταβείτε στο Λογαριασμό της κράτησης,

Από τις “Ενέργειες” της κράτησης επιλέξτε Ενέργειες λογαριασμού -> Λογαριασμός

και δείτε όλες οι χρεώσεις του δωματίου