Γενική Λογιστική Next - Έκδοση 7.4.0

Η έκδοση, 7.4.0 περιλαμβάνει: 

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Υποστήριξη αριθμού ΓΕΜΗ