Γενική Λογιστική Next - Έκδοση 7.4.0 |Βελτιώσεις

Υποστήριξη αριθμού ΓΕΜΗ

Η υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιριών με βάση την  παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4919/2022  και το διευκρινιστικό έγγραφο με Αριθ. Πρωτ. : 95207 - 05-10-2022 οδήγησε στην ανάγκη ενσωμάτωσης του πεδίου “Αριθμός ΓΕΜΗ” στα υποκαταστήματα εταιρίας.

Το νέο πεδίο “Αριθμός Γ.Ε,ΜΗ.” προστέθηκε στα υποκαταστήματα εταιρίας.

Table</p>
<p>Description automatically generated

Ο “Αριθμός ΓΕΜΗ” συναντάται σε φόρμες εντύπων και εκτυπωτικά.

Στη σελίδα “Δεδομένα” του σχεδιασμού των φορμών,

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

ενσωματώθηκαν τα πεδία :

  • ΓΕΜΗ_Έδρας που εκτυπώνει τον “αριθμό ΓΕΜΗ” του υποκαταστήματος που έχει δηλωθεί ως “Κεντρικό” (Έδρα)

και

  • ΓΕΜΗ_Υποκαταστήματος που εκτυπώνει τον “αριθμό ΓΕΜΗ” του υποκαταστήματος,

A picture containing graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated

στο οποίο έχει συνδεθεί ο χρήστης στη σελίδα “Στοιχεία χρήστη”

 

Στα εκτυπωτικά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο σχεδιασμό εκτυπωτικού “Χρήστη”

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Στη σελίδα “Μεταβλητές”

Text, application</p>
<p>Description automatically generated