Γενική Λογιστική Next - Έκδοση 4.9.0

Η έκδοση 4.9.0 περιλαμβάνει :

 • Βελτιώσεις
  • Ασύγχρονη εκτέλεση της εργασίας μεταβολής των “στοιχείων εταιρίας”, των παραμέτρων χρήσης”, της “δημιουργία νέας εταιρίας”
  • Παράμετροι σύνδεσης με Νέα περιοδική δήλωση ΦΠΑ
  • Αλλαγή στην έναρξη υπολογισμών αποσβέσεων κατά φορολογική νομοθεσία από 2014
  • Νέες προτεινόμενες τιμές στις μεθόδους απόσβεσης παγίου

  Δείτε περισσότερα ...