Γενική Λογιστική Next - Έκδοση 4.9.0 Βελτιώσεις

H εργασία μεταβολής των “Στοιχείων Εταιρίας”, των “Παραμέτρων Χρήσης” όπως και η εργασία της δημιουργίας νέας εταιρίας εκτελούνται πλέον ασύγχρονα

Οι εργασίες μεταβολής των “Στοιχείων Εταιρίας”, των “Παραμέτρων Χρήσης” και της “Δημιουργίας νέας εταιρίας” δεν απαιτούν πλέον την αποκλειστική χρήση της εφαρμογής από το χρήστη που τις εκτελεί . Η μεταβολή των στοιχείων της εταιρίας ή των παραμέτρων της θα γίνεται στο χρόνο που οι υπόλοιποι χρήστες θα εκτελούν οποιαδήποτε άλλη εργασία στην εφαρμογή . Οι χρήστες που εργάζονται στην ίδια εταιρία, στην οποία εκτελείται μεταβολή των στοιχείων της ή των παραμέτρων της, θα λάβουν σχετικό ενημερωτικό μήνυμα (notification) από την εφαρμογή .

 

Παράμετροι σύνδεσης με Νέα Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α.

Στις Παραμέτρους Σύνδεσης με την Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. προστέθηκε ένα νέο πεδίο, ο “Κωδικός Δήλωσης Φ.Π.Α.”. Ο Κωδικός αυτός χρησιμοποιείται ώστε να συνδεθεί μία παράμετρος με την εφαρμογή “Δήλωση Φ.Π.Α.”. Εσείς πληκτρολογείτε τον αντίστοιχο Κωδικό της εφαρμογής, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της ανεύρεσης . Οι Κωδικοί σύνδεσης αφορούν στο συγκεκριμένο Έτος Δήλωσης Φ.Π.Α., που μπορεί βέβαια να μεταβληθεί σε ειδικό πεδίο της φόρμας. Το “Έτος Δήλωσης”, θα χρειαστεί να το ορίσετε όταν εκτελέσετε την εργασία “Ενημέρωση Εφαρμογής Δήλωσης Φ.Π.Α.” για να εξαχθεί το αρχείο ενημέρωσης .

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κείμενο "Κωδικός Δήλωσης ΦΠΑ στις παραμέτρους σύνδεσης με εφαρμογή Δήληωσης ΦΠΑ"

 

Αλλαγή στην έναρξη υπολογισμών αποσβέσεων κατά φορολογική νομοθεσία από 2014

Παράμετροι Χρήσης -> Παράμετροι Παγίων

Στην παρούσα έκδοση η έναρξη υπολογισμών αποσβέσεων των παγίων στοιχείων, που ανήκουν στην κυριότητα της επιχείρησης, γίνεται την 1η του επόμενου μήνα της αγοράς (σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου) . Μπορείτε να επιλέξετε αν η έναρξη υπολογισμού αποσβέσεων θα είναι η πρώτη του επόμενου μήνα της αγοράς” ή την ίδια ημέρα του επόμενου μήνα .

 

Νέες προτεινόμενες τιμές στις μεθόδους απόσβεσης παγίου

Παράμετροι Χρήσης -> Παράμετροι Παγίων

Οι νέες προτεινόμενες τιμές για τον συντελεστή φθίνουσας μεθόδου απόσβεσης είναι 2,00 και το ποσό για αυτόματη ενημέρωση εφάπαξ απόσβεσης παγίου είναι 1.500,00 .