Οδηγίες παραμετροποίησης φορμών εκτύπωσης για την εκτύπωση myData QRCode |SEn

Εισαγωγή

Μετά την επιτυχή διαβίβαση παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, η ΑΑΔΕ εκτός των πεδίων ΜΑΡΚ και UID, αναθέτει σε κάθε παραστατικό και επιστρέφει ένα πεδίο τύπου URL, που χρησιμοποιείται στη δημιουργία QRCode. Τo QRCode πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στα παραστατικά εσόδων και εξόδων αυτοτιμολόγησης που εκδίδει η επιχείρηση από 01/01/2024 .

Η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να παραλαμβάνει το πεδίο URL και να το ενσωματώνει στις εκτυπώσεις των παραστατικών, όπου απαιτείται.

Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας απαιτείται να εκτελεστούν τα βήματα παραμετροποίησης όπως περιγράφονται παρακάτω.

Παραμετροποίηση

Σειρές παραστατικών

 • Καλέστε Οργάνωση Εφαρμογής | Οργάνωση Εταιρίας | Λογιστικά | Σειρές Παραστατικών
 • Επιλέξτε την ενδεδειγμένη σειρά που θέλετε να δέχεται και να εκτυπώνει QRCode
 • Τσεκάρετε την επιλογή Απαιτεί κωδικό QR ebook

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Παραμετροποίηση επιλογών για την ανάκτηση QRCode κατά την εκτύπωση

Καλέστε Οργάνωση Εφαρμογής |Παραμετροποίηση Εταιρίας | Αρχεία | Γενικά | Παράμετροι, και στη σελίδα “eBook”, στo τμήμα Παράμετροι Ανάκτησης QRCode κατά την εκτύπωση συμπληρώστε τις ρυθμίσεις :

 • Πλήθος Επαναλήψεων (εξ ορισμού τιμή 4) και
 • Χρονική παύση μεταξύ επαναλήψεων (δευτερόλεπτα) (εξ ορισμού τιμή 15)

Ο συνολικός χρόνος του πλήθους επαναλήψεων επί τη χρονική παύση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 180 δευτερόλεπτα .

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Παραμετροποίηση φορμών εκτύπωσης

Καλέστε (π.χ. για Πωλήσεις) Πωλήσεις & Διανομές | Παραστατικά Πωλήσεων | Οργάνωση | Παραστατικά | Φόρμες Εκτύπωσης και επιλέξτε :

 • Για εκτυπώσεις Report Builder, τη φόρμα με όνομα SLD_QR και περιγραφή “Εκτύπωση Παραστατικού QRCode”
 • Για εκτυπώσεις Easy Print, τη φόρμα με όνομα SLDEZQR και περιγραφή “Δ.Α. - ΤΙΜ (Έντυπο Standard Μεγέθ.Graphics)_QR_EZ”.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην περίπτωση που χρειαστεί τροποποίηση των φορμών, η εφαρμογή το επιτρέπει στους χρήστες με user name SSC, legal ή singular. Ισχύει μόνο για εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Αποτυχία λήψης QRCode

Σε περίπτωση αποτυχίας λήψης QRCode εμφανίζεται η σχετική φόρμα “Διαχείριση Σφαλμάτων”.

Συνεπώς, αν υπάρξει πρόβλημα υποβολής του παραστατικού στο myData εμφανίζεται η φόρμα της διαχείρισης σφαλμάτων όπου πάνω στο λευκό πλαίσιο καταγράφεται η περιγραφή του προβλήματος που προέκυψε.

Αν επιλεγεί,

 • Ακύρωση Εκτύπωσης, δεν εκτυπώνεται τίποτα
 • Εκτύπωση με Απώλεια Σύνδεσης, το παραστατικό εκτυπώνεται χωρίς QRCode, αλλά με την ένδειξη για “Απώλεια Διασύνδεσης”
 • Επανάληψη διαδικασίας, επαναλαμβάνεται η προσπάθεια ανάκτησης QRCode

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Παραμετροποίηση φόρμας εκτύπωσης EZ Print

 • Επιλέξτε από τις φόρμες εκτύπωσης την EZ φόρμα που θέλετε να τροποποιήσετε
 • Επιλέξτε τις ιδιότητες εντύπου της EZ εκτύπωσης

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

 • Δηλώστε
 • Γραφική Εκτύπωση και
 • “Condensed” στον “Τύπο Εκτύπωσης”

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

 • Ενσωματώστε επί της εκτύπωσης
 • ένα στοιχείο σχεδίου (απεικονίζεται με κόκκινο χρώμα), αφορά στο στοιχείο που θα εκτυπώνεται το QRCode
 • ένα στοιχείο πεδίου (απεικονίζεται με πορτοκαλί χρώμα), όπου θα εμφανίζεται το μήνυμα για “Απώλεια Διασύνδεσης” στην περίπτωση εκτύπωσης χωρίς QRCode

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

 • Στο στοιχείο σχέδιο δηλώστε τις ακόλουθες ιδιότητες :
 • Barcode Type : QRCode
 • Πεδίο : AAΔE Code URL
 • Συνδέστε το στοιχείο πεδίο με το πεδίο “AAΔE Aπώλεια Σύνδεσης”
 • Αποθηκεύστε την εκτύπωση (έτοιμη προς χρήση)

Παραμετροποίηση φόρμας εκτύπωσης Report Builder

 • Επιλέξτε από τις φόρμες εκτύπωσης την “Report Builder”, τη φόρμα προς τροποποίηση
 • Τοποθετήστε,
 • ένα αντικείμενο τύπου “Επιγραφή” (πλαίσιο κειμένου) (απεικονίζεται με πράσινο χρώμα) για να καταχωρίσετε το κείμενο για την απώλεια διασύνδεσης, (πρέπει να διαθέτει επαρκές πλάτος για το λεκτικό Απώλεια Διασύνδεσης ERP – ΑΑΔΕ) και
 • ένα αντικείμενο τύπου DBBarCode (απεικονίζεται με μπλε χρώμα) όπου με δεξί κλικ αποεπιλέγεται το “Εκτύπωση Κωδικού”
 • Επιλέξτε με δεξί κλικ επί της “Διαμόρφωσης” τύπο QRCode και συνδέστε με το σχετικό πεδίο (EBSQRCODEURL)

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

 • Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση φροντίστε να γίνει διαθέσιμο το πεδίο στην εκτύπωση

Για το λόγο αυτό,

 • Μεταβείτε στο μενού Εκτυπωτικό, Queries και ενσωματώστε το στο τέλος του select (EBSQRCODEURL)
 • Αποθηκεύστε την εκτύπωση

D:\MyDocs\Galaxy\icons\attention.pngΓια να διαβάσει η εκτύπωση το νέο πεδίο, πρέπει να την κλείσετε και να την ανοίξετε εκ νέου, ώστε να εμφανιστούν σωστά τα πεδία

A red line with black text</p>
<p>Description automatically generated

Στη συνέχεια,

 • Ανοίξτε με το Notepad το αρχείο της εκτύπωσης (στο φάκελο \Sen\Rpt\) με κατάληξη RTM και όνομα ίδιο με αυτό της εκτύπωσης που σχεδιάσατε. Θα διαπιστώσετε ότι πράγματι στο τέλος του αρχείου έχουν προστεθεί τα δύο αντικείμενα που τοποθετήσατε στη φόρμα, με ονόματα π.χ. UserName = “DBBarCodexxx” και “Labelxxx” (όπου xxx, η αύξουσα αρίθμηση της δικής σας φόρμας). Tα ονόματα αυτά πρέπει υποχρεωτικά να τα αντικαταστήσετε με τα ονόματα “QRCodeAADE” και “QRCodeConnectivityLoss” αντίστοιχα. 
 • Αποθηκεύστε τις επιλογές σας.

A screen shot of a computer code</p>
<p>Description automatically generated