Πληρωμές εξόδων Web banking - Galaxy ERP/Commercial

Τι είναι

Αξιοποιώντας την παρούσα λειτουργικότητα μπορείτε να εκτελέσετε πληρωμές εξόδων μέσω Web Banking . Υποστηρίζεται η εξόφληση λογαριασμών προς εταιρίες ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης, οφειλών δημοσίου κ.λπ. μέσα από Οικονομικές εγγραφές του Galaxy.

Η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη για πληρωμές εξόδων από λογαριασμούς της Εθνικής τράπεζας.

Από που ενεργοποιείται

Η “Πληρωμή Web banking” ενεργοποιείται από τις “Ενέργειες” -> “Λοιπά” της “Οικονομικής εγγραφής”.

μενού

Ροή εργασιών

Ο πίνακας παρουσιάζει επιγραμματικά τη βασική ροή των εργασιών, που πρέπει να ακολουθεί :

 Ροή εργασιών

 1. Καταχώριση οικονομικής εγγραφής (τύπου πληρωμή, έξοδο)
 2. Κλήση της επιλογής Πληρωμή Web banking από τις ενέργειες της εγγραφής για:
 • επιτόπου καταχώριση των στοιχείων πληρωμής

ή

 • επιλογή προτύπου πληρωμών web banking (σύντομη μέθοδος για επαναλαμβανόμενες πληρωμές)
 • αποστολή στη συνεργαζόμενη τράπεζα

Καταχώριση οικονομικής εγγραφής (πληρωμής, έξοδο)

Καταχωρίστε οικονομική εγγραφή και επιλέξτε :

 • τον τύπο στον οποίο θα αναφέρεται η εγγραφή π.χ. πληρωμή εξόδου από λογαριασμό
 • το χρηματικό λογαριασμό ως βασική οντότητα της πληρωμής στην επικεφαλίδα της
 • το έξοδο, τον τύπο της εγγραφής στις γραμμές της
 • επιλέξτε “Ενημερωμένο” στο “Βήμα” και πατήστε “Αποθήκευση”

cid:image001.png@01D5366A.891DC300

Πληρωμή Web banking μέσα από την οικονομική εγγραφή

Από τις “Ενέργειες” της οικονομικής εγγραφής επιλέξτε “Λοιπά” και από εκεί “Πληρωμή Web banking”

Ανοίγει η οθόνη Πληρωμή Web banking με προ-συμπληρωμένα τα στοιχεία του τμήματος “Τραπεζικός λογαριασμός” :

 • τραπεζικός λογαριασμός
 • αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN

καθώς και

τα πεδία Όνομα λογαριασμού και τηλέφωνο

Επιτόπου καταχώριση στοιχείων πληρωμών

Επιλέξτε το Είδος της πληρωμής (πληρωμή λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας, ΔΕΗ, πληρωμή οφειλών προς ΔΟΥ) και συμπληρώστε τον “κωδικό πληρωμής” που απαιτείται από τον τραπεζικό οργανισμό.

Για να εμφανιστούν τα “είδη πληρωμής” στην αντίστοιχη λίστα θα πρέπει να εκτελέσετε την ενέργεια Λήψη διαθέσιμων ειδών πληρωμών” από τη συνεργαζόμενη τράπεζα.

πληρωμή

Τα πεδία του τμήματος “Στοιχεία πληρωμών” (payment data) εξαρτώνται από το επιλεγμένο “είδος” πληρωμής. Εμφανίζονται τόσα πεδία όσα υπαγορεύει η τράπεζα.

Για παράδειγμα αν το είδος πληρωμής αφορά σε πληρωμή οφειλών προς ΕΥΔΑΠ, εκτός του “κωδικού πληρωμής” απαιτείται να συμπληρωθεί η :

 • Ημερομηνία Λήξης
 • Επωνυμία Πελάτη

ΕίδοςΠληρωμής1

ή

Επιλογή προτύπου πληρωμών (για συχνά επαναλαμβανόμενες πληρωμές)

Για όσες υποχρεώσεις επαναλαμβάνονται κατά τακτά διαστήματα (π.χ. πληρωμή λογαριασμού κινητού κάθε μήνα), μπορείτε να εφαρμόσετε ένα πρότυπο πληρωμών web banking.

Η δημιουργία προτύπου μπορεί να γίνει με τη χρήση του συνδέσμου “Πρότυπο” μέσα από την οθόνη της “Πληρωμής Web banking”

ή μέσω σχετικής επιλογής στις “Πληρωμές” της “Οργάνωσης οικον. διαχ/σης”

Με την επιλογή προτύπου στην οθόνη της Πληρωμής Web banking, η εφαρμογή θέτει αυτόματα (χωρίς να απαιτείται να καθορίσετε εσείς οποιοδήποτε στοιχείο) όλα τα στοιχεία πληρωμής στηριζόμενη στα δεδομένα, που είναι δηλωμένα στο Πρότυπο πληρωμής.

Ενεργοποιήστε

 • Αποστολή Πληρωμής για την αποστολή στον τραπεζικό οργανισμό μέσω του οποίου θα γίνει η εξόφληση της οφειλής

Σημείωση : Προϋπόθεση αποτελεί η σύνδεση στο σύστημα Web banking της Εθνικής

ή

 • Αποθήκευση & κλείσιμο για αποθήκευση της τρέχουσας και την αποστολή της πληρωμής σε επόμενο χρόνο

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημερώνεται το πεδίο “Αριθμός αναφοράς ηλεκτρονικής συναλλαγής στη σελίδα “Λοιπές πληροφορίες” της Οικονομικής εγγραφής.