Χρήση Voucher στο One Touch Retail

Προς διευκόλυνσή σας παραθέτουμε τις κινήσεις, που πρέπει να κάνετε για την επιτυχή εφαρμογή τους στην πράξη .

Εφαρμογή Πιστότητας

Για την εφαρμογή του action Εγκατάσταση Interfaces Πιστότητας μεταβείτε, με τις γνωστές σε εσάς διαδικασίες, στο περιβάλλον σχεδίασης “Layouts” και στο τμήμα των “παραμέτρων πλήκτρων” συνδέστε το πλήκτρο ενεργειών Εγκατάσταση Interfaces Πιστότητας ,

με την ενέργεια Εγκατάσταση Interfaces Πιστότητας

EgkatastasiInterfaces.JPG

Πατήστε το πλήκτρο και δώστε “Ναι” στην ερώτηση “Θέλετε να συνεχίσετε με την εισαγωγή των Interfaces της Πιστότητας”

Μεταβείτε στο παράθυρο Interfaces Information (από το μενού Πίνακες Interfaces) για να βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί τα dlls για το συγκεκριμένο Addin (Εγκατάσταση Interfaces Πιστότητας)

Σημείωση : Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιήσετε το πλήκτρο Εγκατάσταση Interfaces Πιστότητας, θα χρειαστεί, για τη χρήση Voucher, να καταχωρίσετε στην οθόνη Interfaces Information :

 • After Print -Onetouch.Loyalty.dll- Onetouch.Loyalty.Interfaces.VoucherAfterPrint

InterfacesInformation.JPG

Εναλλακτικός τρόπος εισαγωγής των Interfaces της Πιστότητας

Η αυτόματη εισαγωγή των Interfaces πιστότητα στο Σύστημα μπορεί να γίνει και με εναλλακτικό τρόπο, αρκεί να επιλέξετε “Πιστότητα” και στη συνέχεια “Εγκατάσταση Interfaces”

EgkatastasiInterfaces1.JPG

Galaxy CRM

Μεταβείτε στο μενού Οργάνωση Πιστότητας του “Galaxy CRM”

Καταχωρίστε έναν νέο Τύπο κίνησης πιστότητας, με τύπο “Εξαργύρωση Voucher” ώστε η κίνηση πιστότητας να αφορά στην εξαργύρωση του ποσού της αξίας του Voucher

Μεταβείτε στο μενού “Πιστότητα” του “Galaxy CRM”

 • Επιλέξτε “Κανόνας Πιστότητας” (από το μενού της Διαχείρισης πιστότητας) και συντάξτε τον κανόνα πιστότητας. Συνδυάστε δηλαδή “όρους” και “αποδόσεις”. Όταν μια εμπορική συναλλαγή επαληθεύεται θα εφαρμόζεται ο κανόνας απόδοσης (π.χ. για κάθε 1 € θα αποδίδεται 1 πόντος)

KanonasPistotitas.JPG

 • Καταχωρίστε ένα προκατασκευασμένο μοντέλο voucher, το οποίο θα εφαρμοστεί για τη δημιουργία voucher
 • Καταχωρίστε προνόμιο που δημιουργεί voucher με το μοντέλο voucher του προηγούμενου βήματος

 • Συντάξτε τον “Κανόνα εξαργύρωσης” σύμφωνα με τον οποίο θα αποκτά το προνόμιο (voucher) με την απόκτηση ενός αριθμού πόντων και πάνω (το προνόμιο δημιουργεί voucher)

Πληκτρολογήστε στα πεδία :

 • Από πόντους : τον ελάχιστο αριθμό πόντων (200) που πρέπει να έχει ο πελάτης για την εξαργύρωση προνομίου
 • Τύπος πιστότητας : τον τύπο πιστότητας που θα ενεργοποιήσει τον κανόνα πιστότητας

Επιλέξτε :

 • το προνόμιο (κουπόνι) που θα αποδοθεί στον πελάτη όταν συγκεντρώσει τους προκαθορισμένους πόντους
 • τους χρεώσιμους πόντους: τους πόντους που θα αναλωθούν από τους πόντους του πελάτη (π.χ. 200)
 • το ημερομηνιακό διάστημα ισχύος του προνομίου

KanonasExargirosis.JPG

Μεταβείτε στο One Touch Retail

 • σκανάρετε την κάρτα πιστότητας του πελάτη,

PelatisLoyalty.JPG

 • με την κίνηση αυτή ενημερώνεται ο πελάτης με το προνόμιο που δικαιούται (σύμφωνα με τον κανόνα εξαργύρωσης)
 • αποστέλλεται η κίνηση στο Galaxy CRM (υπό την προϋπόθεση της on line σύνδεσης) και εφόσον οι πόντοι της συναλλαγής υπερβαίνουν το όριο των πόντων του κανόνα εξαργύρωσης δημιουργείται το Voucher στο CRM, το οποίο εκτυπώνεται στο Σύστημα Λιανικής

Σημείωση : η δυνατότητα της εκτύπωσης υπάρχει στην παρούσα έκδοση (4.1.0)

Εκτύπωση Voucher.JPG

Η εκτύπωση του κουπονιού στο Σύστημα Λιανικής απαιτεί :

 • να μεταβείτε στο Voucher στη σελίδα “Πιστότητα” των παραμέτρων 2/2 του τύπου παραστατικού και
  • να θέσετε τσεκ στο πεδίο “Εκτύπωση”
  • να επιλέξετε στο πεδίο “Αναφορά Voucher” την ενδεδειγμένη με τα vouchers εκτύπωση

PliroforiesTyponParastatikon.JPG

προϋπόθεση αποτελεί η ενεργοποίηση της παραμέτρου “Ενεργοποίηση Πιστότητας”, στις πληροφορίες Τερματικών και το ανάλογο τσεκ στο τύπο παραστατικού.

Αν o Τύπος προνομίου είναι “Όρο Πληρωμής”

Αν στον “Τύπος προνομίου” του “Προνομίου” (στο Galaxy CRM) είχε δηλωθεί ο νέος τύπος “Όρος Πληρωμής”, τότε το συγκεκριμένο προνόμιο Voucher θα χρησιμοποιηθεί από την εφαρμογή ως πληρωμή (ο τύπος προνομίου δηλαδή δεν προβλέπει αξιακή έκπτωση συναλλαγής αλλά πληρωμή)

ΌροςΠληρωμής.JPG

 

Πως θα εξαργυρώσετε το προνόμιο στο Σύστημα Λιανικής

Αφού κερδηθεί το voucher (ως προνόμιο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επόμενες συναλλαγές ως εξής :

 • Μεταβείτε στην παραμετροποίηση του τρόπου πληρωμής και καταχωρίστε ένα νέο τρόπο πληρωμής τύπου “Voucher”,

TroposPliromis.JPG

 • Μεταβείτε στο περιβάλλον σχεδίασης “Layouts” και στο τμήμα των παραμέτρων πλήκτρων επιλέξτε το πλήκτρο ενεργειών “Πληρωμή με Voucher και συνδέστε το με την αντίστοιχη ενέργεια (ενσωματωμένη στην κατηγορία “Πιστότητα”)
 • Στην παραμετροποίηση της ενέργειας “Πληρωμή με Voucher επιλέξτε ως “Τρόπο πληρωμής” το τρόπο πληρωμής που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο βήμα