Ενημέρωση συναλλαγών παρόχου στο Galaxy |Galaxy Retail

Ενημέρωση συναλλαγών παρόχου στο Galaxy

Όταν η διαβίβαση των ηλεκτρονικών τιμολογίων στην πλατφόρμα myData γίνεται μέσω παρόχου Epsilon Digital από το “Galaxy Retail”, τότε τα παραστατικά που εκδίδονται μέσω παρόχου από το “Retail” όταν ενημερώσουν το “Galaxy” θα μεταφέρουν σε αυτό και τα δεδομένα της σύνοψης εμπορικού παραστατικού.

Αν μετά την εισαγωγή των συναλλαγών παρόχου στο “Galaxy” κάποια συναλλαγή δεν έλαβε MARK (π.χ. το παραστατικό εκτυπώθηκε χωρίς υπογραφή), η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα με την ετεροχρονισμένη διαβίβαση και την εκτέλεση του action “Ενημέρωση συναλλαγών παρόχου στο Galaxy ή με τη χρήση χρονοπρογραμματιστή (μαζική ενημέρωση), επιτυχούς περάσματος των στοιχείων παρόχου στις συναλλαγές του Galaxy.

Βήματα

Αφού παραμετροποιήσετε κατάλληλα :

  • τον “Τύπο παραστατικού” :
    • Κωδικό Ηλεκτρονικών βιβλίων
    • Κανάλι Υποβολής τον “Πάροχο Ηλ. Τιμολόγησης”
    • Εκτυπωτή που έχει παραμετροποιηθεί για χρήση παρόχου
  • τον “SFP Addin”
  • τις “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών βιβλίων” στις “Πληροφορίες τερματικών” (σύνδεση με πάροχοαπευθείας αποστολή στον πάροχοόνομα χρήστη & κωδικός πρόσβασης, κλειδί συνδρομής παρόχουurl Παρόχου κ.λπ.).

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Σε καταχώριση συναλλαγής, με την επιλογή των ειδών, την πληρωμή και την εκτύπωση του παραστατικού υποβάλλονται τα δεδομένα της σύνοψης στον πάροχο. Ο πάροχος διαβιβάζει το παραστατικό στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ, παίρνει σήμανση για αυτό και επιστρέφει τα στοιχεία της σήμανσης στο “Galaxy Retail”.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Εκτελώντας, κατά τα γνωστά, το action Galaxy Αποστολή συναλλαγών” το “Galaxy” ενημερώνεται με τις συναλλαγές παρόχου .

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Ετεροχρονισμένη διαβίβαση

Υπάρχει περίπτωση η επικοινωνία με τον πάροχο να μην επιτευχθεί και το παραστατικό να εκτυπωθεί χωρίς υπογραφή. Η εισαγωγή του παραστατικού στο “Galaxy” ολοκληρώνεται με επιτυχία αλλά τα στοιχεία σήμανσης (MARKUIDείναι ελλιπή.