Οδηγίες Παραμετροποίησης για ετήσια ΜΥΦ - Λογιστική Next

Βήματα

Στην Περίοδο υποβολής στοιχείων Εσόδων/Εξόδων, στη σελίδα “Γενικά” των Παραμέτρων Χρήσης της Παραμετροποίησης πληκτρολογήστε “12” μήνες.

Λογιστική1

Κατόπιν,

στην οθόνη “Υποβολής Φορολογικών Στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.” συμπληρώστε, κατά τα γνωστά, τα φίλτρα για την εύρεση των παραστατικών που θα συμμετέχουν στην υποβολή :

  • Όλα τα Υποκαταστήματα ή Επιλογή Υποκαταστημάτων της εταιρίας
  • Κωδικός Υποκαταστήματος ΓΓΠΣ (σύμφωνα με το TAXISnet)
  • Περίοδος υποβολής : Επιλέξτε Δεκέμβριος 2018 (με την προϋπόθεση ότι έχετε συνδεθεί στην αντίστοιχη χρήση) για την αποστολή των φορολογικών στοιχείων 

Λογιστική2

  • Επιλογές στοιχείων που το αρχείο υποβολής θα συμπεριλάβει (τιμολόγια πωλήσεων, λιανικές πωλήσεις, έξοδα ανά Α.Φ.Μ., λοιπά έξοδα)
  • Τρόπος αποστολής των φορολογικών δεδομένων στη ΓΓΠΣ. Στην περίπτωση “αποθήκευσης αρχείου” δηλώστε τη διαδρομή προορισμού και το όνομα του αρχείου που θα δημιουργηθεί

και

Πατήστε Εκτέλεση