Πλάνο Δωματίων - Galaxy Hotel 21.34

Εκτός λειτουργίας δωμάτια  

Στο περιβάλλον του “πλάνου δωματίων” τα “εκτός λειτουργίας” δωμάτια απεικονίζονται με το σύμβολο . Όταν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επί του συμβόλου (ο δείκτης αλλάζει από βέλος σε χέρι) εμφανίζεται πλαίσιο όπου αναγράφεται η αιτιολογία σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτά καθώς και τυχόν σημειώσεις.

Με διπλό κλικ επί του συμβόλου ανοίγει η οθόνη των “Εκτός λειτουργίας” η οποία “φέρει” λίστα με τα εκτός λειτουργίας δωμάτια .

Αυτόματη προσαρμογή του ύψους γραμμής για την απεικόνιση των κρατήσεων που μοιράζονται τον ίδιο αριθμό δωματίου (Room Shares)

Αν υπάρχουν δύο ή περισσότερες κρατήσεις που μοιράζονται τον ίδιο αριθμό δωματίου, υπάρχει η δυνατότητα, μέσω του συνδέσμου Show shares (κάτω αριστερά του πλάνου), της αυτόματης προσαρμογής του ύψους της συγκεκριμένης γραμμής, σε ύψος ανάλογο του πλήθους των κρατήσεων στο ίδιο δωμάτιο.

Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να έχετε την εικόνα όλων των κρατήσεων που έχουν αφιχθεί στο ίδιο δωμάτιο .

Επιπροσθέτως, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά αυτή ως “default” ενεργοποιώντας σχετική παράμετρο “Show shares” στην “Οργάνωση πλάνου” (από το μενού Λειτουργίες πλάνου)

Tool Tip των σημειώσεων

Το Tool Tip των σημειώσεων του πλάνου δωματίων περιλαμβάνει και τον αριθμό δωματίου τόσο μέσα στο πλάνο όσο και στη γραμμή κάτω από τις ημερομηνίες.

Επιπλέον έχει γίνει πιο διακριτή η διαφοροποίηση μεταξύ της “Σημείωσης δωματίου” (Room Note) που αφορά σε δωμάτιο και της “Σημείωσης ημέρας” (Daily Note), που εμφανίζεται στο tool tip ενός κελιού που έχει σημείωση ημέρας και δεν συνδέεται με συγκεκριμένο δωμάτιο.

Skin ανά ξενοδοχείο

Νέα δυνατότητα ορισμού χρωματικής όψης του calendar του πλάνου δωματίων για κάθε ξενοδοχείο ξεχωριστά με την επιλογή ιδιαίτερων Skins.

Τα διαθέσιμα Skins ενσωματώνονται στη σελίδα “Γενικά” των παραμέτρων ξενοδοχείου (Ξενοδοχεία -> Ενέργειες -> Παράμετροι) και σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε χρωματικά το πλάνο σε αυτό που ακριβώς ζητάτε.

Η εφαρμογή του νέου Skin επιτυγχάνεται με την επιλογή του επιθυμητού από τη λίστα των διαθέσιμων (Rack skin) και το πάτημα του πλήκτρου “Αποδοχή”.

Αναγνωρίζεται εύκολα ποιου ξενοδοχείου τα δεδομένα εμφανίζονται

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ξενοδοχείων, όταν τα φίλτρα γίνουν collapse (συρρικνούμενα πατώντας το σύμβολο ) τότε εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία του πλάνου το όνομα του ξενοδοχείου ώστε να γνωρίζετε σε ποιο ξενοδοχείο βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή .