Απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. βάσει απόφασης Α 1024/2020 της ΑΑΔΕ - Galaxy

Το QR Code είναι μια μορφή barcode, που ορίζεται στο εσωτερικό των φορμών εκτύπωσης των παραστατικών πωλήσεων για την εκτύπωσή του στο παραστατικό.

 

Βήματα ενσωμάτωσης QR-Code

Για να ενσωματώσετε το QR Code στη φόρμα παραστατικού της επιλογής σας εκτελέστε τα παρακάτω βήματα :

  • Καλέστε “Σχεδιασμός φορμών εκτύπωσης” -> Παραστατικά πωλήσεων από την Οργάνωση Εμπορικής Διαχείρισης

  • Επιλέξτε, από την οθόνη του σχεδιασμού, την εκτύπωση (στην οποία θέλετε να εισάγετε το στοιχείο) και πατήστε “Σχεδιασμός” για να βρεθείτε στο περιβάλλον σχεδίασης της φόρμας εκτύπωσης

  • Επιλέξτε τη σελίδα “Insert” και από εκεί “Barcode”

cid:image001.png@01D63E5A.8B4A2800

  • Πατήστε στο σημείο της φόρμας που θέλετε και τοποθετήσετε το barcode

  • Στις Ιδιότητες του στοιχείου (που περιέχει όλες τις ιδιότητες) συμπληρώστε :
  • Appearance
    • CodeType : διατρέξτε τη λίστα και επιλέξτε QRCode

  • QRCodeSettings
    • Version: συμπληρώστε το πεδίο με τον αριθμό “5”

  • Layout
    • Size : προσδιορίστε τις διαστάσεις του πεδίου (Size X, Y), με προτεινόμενη τιμή min 18mm

  • Design
    • Name : δηλώστε υποχρεωτικά ένα όνομα για το πεδίο (QRCodeField). Με το ίδιο ακριβώς όνομα θα πρέπει να ενημερώσετε το σχετικό πεδίο στις Ιδιότητες της φόρμας εκτύπωσης

Παραμετροποίηση στις Ιδιότητες φόρμας εκτύπωσης

Καλέστε “Ιδιότητες Φόρμας εκτύπωσης” από το μενού “Εκτύπωση” της Οργάνωσης Βασικής Δομής .

  • Πληκτρολογήστε στο πεδίο “Χαρακτήρας κωδικού QR” το όνομα που δηλώσατε στις ιδιότητες του στοιχείου (QRCodeField)

Εκτύπωση παραστατικού

Το στοιχείο αυτό θα είναι ορατό κατά την εκτύπωση του παραστατικού.