Συμπλήρωση ΑΠΔ με τύπο αποδοχών 18, για ασφαλιστική κάλυψη της αναστολής σύμβασης εργασίας

Γ.Τριανταφύλλου, Φοροτεχνικός Σύμβουλος SingularLogic

Η αναστολή συμβάσεων εργασίας πρέπει να απεικονισθεί στην ΑΠΔ Μαρτίου, καθώς και στους τυχόν επόμενους μήνες  Απρίλιο και Μάιο, ώστε να καλυφθούν από το κράτος οι ασφαλιστικές εισφορές της υποχρεωτικής απουσίας των εργαζομένων.

Ο εργοδότης δηλαδή υποβάλλει παράλληλα με την κανονική μισθοδοσία (κωδικοί 01 τακτικών αποδοχών και 14 λοιπών αποδοχών) και ένα είδος «τεκμαρτής μισθοδοσίας αναστολής συμβάσεων» για το οποίο δεν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές. Η «τεκμαρτή μισθοδοσία» περιλαμβάνει τις βασικές αποδοχές του εργαζόμενου, με βάση τον ονομαστικό του μισθό. Δεν περιλαμβάνει δηλαδή για παράδειγμα τυχόν πάγια υπερεργασία, επιδόματα αργιών και νυχτερινή αποζημίωση. Δεν είναι σήμερα σαφές αν θα υποβληθεί «τεκμαρτή μισθοδοσία Δώρου Πάσχα» τον Απρίλιο ή τον Ιούνιο.  Εκτίμηση μας είναι ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνοδευθεί και με καταβολή αναλογίας ειδικής αποζημίωσης Δώρου Πάσχα από το κράτος.

Λόγω της φύσης της, η «τεκμαρτή μισθοδοσία αναστολής» δεν πρέπει να συμμετάσχει σε λογιστικά άρθρα ή σε αρχεία που υποβάλλονται στο TAXIS και πρέπει να ακυρωθεί μετά την υποβολή και εκτύπωση ενός αντιγράφου της ΑΠΔ.

Οι ασφαλιστικές εισφορές της «μισθοδοσίας αναστολής συμβάσεων» έχουν δηλαδή «πληροφοριακό χαρακτήρα» αν και λόγω της δομής της ΑΠΔ προστίθενται στα σύνολα εισφορών της δήλωσης του μήνα. Το κράτος θα καλύψει απευθείας με ειδική εσωτερική διαδικασία τις εισφορές αυτές χωρίς άλλη διαδικασία από τον εργοδότη.  

Η ημερομηνία αναστολής που δηλώθηκε στο Εργάνη δεν δεσμεύει την επιχείρηση η οποία μπορεί να δηλώσει τα ακριβή ημερομίσθια που αντιστοιχούν στην πραγματική αναστολή εργασιών, υπό τον όρο ο υπολογισμός να αφορά την περίοδο από 15/3 και μετά.

Στο έγγραφο 82992/6-5-20 του ΕΦΚΑ υπονοείται ότι η αναγραφή της ημερομηνίας αναστολής μπορεί να γίνει στην ΑΠΔ με ευθύνη της επιχείρησης (πεδίο ημερομηνίας ΑΠΟ στην αποδοχή με κωδικό 18). Το συγκεκριμένο πεδίο όμως δεν είναι υποχρεωτικό και η ΑΠΔ χωρίς ημερομηνία έναρξης αναστολής σύμβασης εργασίας γίνεται κανονικά δεκτή από το σύστημα του ΕΦΚΑ.

Επίσης δεν αποτελεί πρόβλημα η τυχόν αναγραφή επίσης στην ΑΠΔ Μαρτίου της πιθανής ημερομηνίας ΕΩΣ στην αποδοχή με κωδικό 18, αν και η λήξη της αναστολής αφορά άλλον μήνα. Η φόρμα της ΑΠΔ γενικά κάνει στα πεδία αυτά αποδεκτές ημερομηνίες ΑΠΟ και ΕΩΣ για διαφορετικούς μήνες πέραν του μήνα υποβολής. Δεν θεωρούμε ως σημαντικό λόγο υποβολής συμπληρωματικής ΑΠΔ «τον πλεονασμό αναγραφής» της ημερομηνίας ΕΩΣ στο σχετικό πεδίο του τύπου αποδοχής 18. Η σχετική ημερομηνία ΕΩΣ μπορεί να συμπληρωθεί ξανά και στον μήνα λήξης της αναστολής χωρίς πρόβλημα.

Η εφαρμογές μισθοδοσίας e-Manpower & Accountant Μισθοδοσία συμπληρώνουν αυτόματα τις ημερομηνίες αναστολής ΑΠΟ ΕΩΣ που αντιστοιχούν στο μήνα υποβολής.

Σημείωση: Σε περίπτωση  που μια επιχείρηση επιθυμεί να μεταβάλλει ή να συμπληρώσει μεταγενέστερα τα πεδία ημερομηνιών ΑΠΟ και ΕΩΣ στην ΑΠΔ Μαρτίου, αυτό μπορεί να γίνει με υποβολή τροποποιητικής ΑΠΔ. Η διαδικασία αυτή δεν έχει συνέπειες λόγω μη αλλαγής του ποσού ασφαλιστικών εισφορών και εφόσον δεν υπάρχει σχετική αναφορά λάθους από το σύστημα υποβολής ΑΠΔ του ΕΦΚΑ.