Διαδικασία Παλετοποίησης |Galaxy Mobile

Εισαγωγή

Η διαδικασία καταγραφής παλετοποίησης είναι διαθέσιμη και από φορητά τερματικά μέσω των εφαρμογών :

 • Galaxy Mobile – Stock Control

και

 • Galaxy – WM Διαχείριση αποθηκών

Δημιουργία παλετοποίησης

Η δημιουργία παλετοποίησης μπορεί να υλοποιηθεί με δύο τρόπους:

 • στον πρώτο, η εταιρία οργανώνει τις συσκευασίες της, τις τοποθετεί σε στοίβες, οι συσκευασίες σκανάρονται μια – μια και τοποθετούνται μέσα στην παλέτα.
 • στο δεύτερο (παλετοποίηση από λίστα), οι συσκευασίες παλετοποιούνται βάσει ημερομηνιακών κριτηρίων των αιτήσεων συλλογής. Ο χρήστης ζητά από την εφαρμογή να εντοπίσει τα αιτήματα συλλογής τα οποία καταχωρίστηκαν συγκεκριμένη ημερομηνία και οι συσκευασίες των οποίων θέλει να συμμετάσχουν στην παλετοποίηση.

1ος τρόπος

Ενεργοποιήστε το εικονίδιο :

 • Συσκευασία Φόρτωση

A screenshot of a cell phoneDescription automatically generated

Επιλέξτε “Παλετοποίηση”, πατήστε το φακό και αναζητήστε τις συσκευασίες που θα τοποθετήσετε στην παλέτα

A screenshot of a phoneDescription automatically generated

Προτείνεται (βάσει παραμετροποίησης) ο πρώτος (σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό του) “τύπος συσκευασίας” που θα συμμετέχει στη συσκευασία (Ευρωπαλέτα)

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

 • Συμπληρώστε προαιρετικά τον εναλλακτικό κωδικό και
 • Ξεκινήστε το σκανάρισμα συσκευασιών που θα ενταχθούν στην παλέτα
 • Εμφανίζονται τα διαθέσιμα πακέτα (οι εκκρεμείς προς παλετοποίηση συσκευασίες)
 • Σκανάρετε την πρώτη συσκευασία και επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εντάξετε όλες τις συσκευασίες που θέλετε στην παλέτα

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generatedA screenshot of a phone</p>
<p>Description automatically generated

Σημείωση : Πατώντας το σύμβολο () μπορείτε να αφαιρέσετε κάποιο πακέτο (μια συσκευασία δηλαδή που έχει συμπεριληφθεί στην παλέτα).

2ος τρόπος

Παλετοποίηση από λίστα : Ό,τι αναφέρθηκε για τον αμέσως παραπάνω τρόπο εκτέλεσης ισχύει και εδώ, με τη διαφορά ότι στην παλετοποίηση από λίστα η εφαρμογή, βάσει ημερομηνιακών κριτηρίων καταχώρισης των αιτήσεων συλλογής, καθοδηγεί τον χρήστη ποιες συσκευασίες θα τοποθετηθούν στην παλέτα.

 

 

Ενέργειες

Κατά τη διαδικασία παλετοποίησης μπορείτε να ζητήσετε :

 • Ενοποίηση των περιεχομένων δύο παλετών. Προϋπόθεση αποτελεί οι παλέτες που ενοποιούνται να βρίσκονται σε status “Ανοιχτή”
 • Ολοκλήρωση παλέτας : μεταβολή του status της παλέτας (από ανοιχτή σε κλειστή)
 • Λήψη φωτογραφιών των συσκευασιών της παλέτας

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Κάνοντας κλικ επί της παλέτας ενεργοποιούνται οι επιλογές:

 • Άνοιγμα παλέτας : η εργασία σας επιτρέπει να συνεχίσετε την παλετοποίηση των συσκευασιών σε μια παλέτα που έχει ήδη κλείσει.
 • Μεταβολή μιας υπάρχουσας παλέτας : μπορείτε να ανοίξετε μια κλειστή παλέτα και να δείτε (π.χ. τα κιβώτια που έχουν τοποθετηθεί σε αυτή) ή να μεταβάλλετε το περιεχόμενό της (να προσθέσετε και άλλα).
 • Διαγραφή , αποσύνδεση/αφαίρεση των συσκευασιών από την παλέτα .