Ορίζοντες N.G./Εμπορική Διαχείριση (WE) - Έκδοση 4.82 - Βελτιώσεις

Η έκδοση 4.82 της εφαρμογής Ορίζοντες N.G. /Εμπορική Διαχείριση, περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις

  • Έλεγχος της ημερομηνίας της εφαρμογής κατά τη διαδικασία κλεισίματος χρήσης