Έκδοση παραστατικών με άμεση διαβίβαση στο myData μέσω Online διασύνδεσης με eBooks

Εισαγωγή

Tο “Galaxy Retail” υποστηρίζει την έκδοση παραστατικών με άμεση διαβίβαση αυτών στην πλατφόρμα myDATA και λήψη των στοιχείων σήμανσης (UID, MARK και QR Code) μέσω της online διασύνδεσης με την υπηρεσία e-books.

Παραμετροποίηση σε επίπεδο e-books

Προϋπόθεση για να επιτραπεί η είσοδος στην υπηρεσία αποτελεί η :

 • Συνδρομή στην υπηρεσία e-books
 • Δημιουργία εταιρίας στην υπηρεσία myGalaxy με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της εταιρίας στο “Galaxy Retail”

Για την αυτόματη υποβολή των παραστατικών του εκδότη στην ΑΑΔΕ, προϋπόθεση αποτελεί :

 • η Ενεργοποίηση της επιλογής “Απευθείας υποβολή των παραστατικών του εκδότη”
 • ο Αυτόματος υπολογισμός αναλυτικού βιβλίου κατά την αποθήκευση παραστατικού (με την εισαγωγή του παραστατικού στα eBooks εκτελείται αυτόματος υπολογισμός και αποστολή στην ΑΑΔΕ για τη λήψη στοιχείων σήμανσης)

Παραμετροποίηση σε επίπεδο Galaxy Retail

Στοιχεία εταιρίας

Στα “Δεδομένα εταιρίας” (Πληροφορίες τερματικών| Παράμετροι 1/2) δηλώστε:

 • την επωνυμία εταιρίας
 • τα στοιχεία διεύθυνσης της εταιρίας
 • τον “Κωδ. εγκατάστασης”, από τον οποίο θα ενημερωθεί ο κωδικός εγκατάστασης στα e-books
 • τον Α.Φ.Μ. της εταιρίας σας

Παραμετροποίηση τερματικών

Στην οθόνη “Πληροφορίες τερματικών” (από το μενού Κύριες παράμετροι), και συγκεκριμένα στο τμήμα “Πληροφορίες myGalaxy” της σελίδας “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών βιβλίων” (Παράμετροι 1/2) συμπληρώστε :

 • τα στοιχεία εισόδου στην υπηρεσία e-books, όνομα χρήστη (user name) και κωδικό εισόδου (password), τα οποία αποκτήθηκαν κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας
 • τους χρόνους time out (χρόνος αναμονής ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής στα e-books, πλήθος διαδοχικών κλήσεων της ενημέρωσης κατάστασης για την λήψη του QR Code από τα e - books )
 • το πεδίο Books online ενέργεια σφάλματος” με την τιμή τιμή Απώλεια Διασύνδεσης ΑΑΔΕ - Transmission Failure_3” (η τιμή της παραμέτρου είναι σύμφωνα με ό,τι προβλέπει η ΑΑΔΕ).

Αν η διαβίβαση της σύνοψης ΔΕΝ είναι εφικτή για οποιαδήποτε αιτία - πρόβλημα επικοινωνίας με myData, γενικό σφάλμα, λανθασμένη παραμετροποίηση κ.ά., για να τυπωθεί στο παραστατικό το κείμενο της “Απώλειας διασύνδεσης” (όταν το παραστατικό εκδίδεται βάσει παραμετροποίησης), προϋπόθεση αποτελεί να έχει πρωτίστως ενημερωθεί το πεδίο που προαναφέραμε .

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Παραμετροποίηση τύπων παραστατικών

Καλέστε Πληροφορίες τύπων παραστατικών και σε κάθε παραστατικό που θέλετε να μεταβιβαστεί μέσω των e-books ,

 • Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση eBooks online εκτύπωση QRCode
 • Δηλώστε στο πεδίο eBooks online ενέργεια στο σφάλμα (Παράμετροι 1/2)|Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών βιβλίων) ποια ενέργεια θα κάνει το “Galaxy Retail” (πριν την εκτύπωση του παραστατικού) σε περίπτωση που η υπηρεσία e-books αποτύχει να επιστρέψει τα στοιχεία σήμανσης (π.χ. πρόβλημα στην επικοινωνία – προσωρινή απώλεια διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ, λάθη στην παραμετροποίηση - δεν υπάρχουν χαρακτηρισμοί ειδών):
  • Μη έκδοση του παραστατικού
  • Έκδοση του παραστατικού (χωρίς σήμανση - με εμφάνιση του μηνύματος σφάλματος που έχει δηλωθεί στα τερματικά)
  • Ερώτηση : o χρήστης θα ενημερωθεί από την εφαρμογή ότι προέκυψε σφάλμα στη διαβίβαση και θα ερωτηθεί αν θέλει την άμεση έκδοση ή “μη” του παραστατικού

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

 

Αν ο τύπος Παραστατικού προβλέπει :

Μη έκδοση του παραστατικού

 • Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα αποτυχίας εκτέλεσης αποστολής συναλλαγής στα eBooks
 • Το παραστατικό ακυρώνεται από τον χρήστη