Νέος τρόπος καταχώρισης Οικονομικών Εγγραφών - Galaxy ERP/Commercial

Τροποποιήθηκαν οι φόρμες εμφάνισης των Οικονομικών εγγραφών που κινούν στην επικεφαλίδα “Συναλλασσόμενους” και “Χρηματικούς λογαριασμούς”, με την προοπτική της επιλογής Τύπου συναλλασσόμενου (Πελάτη/ Χρεώστη ή Προμηθευτή / Πιστωτή) και Κατηγορίας Χρηματικού λογαριασμού (Μετρητά ή Τραπεζικός λογαριασμός, Κάρτα πληρωμής πελάτη και Κάρτα πληρωμής) από το χρήστη.

Η λειτουργικότητα αυτή, η οποία ισχύει για Οικονομικές εγγραφές “είδους” Έσοδα, Αναλυτικά Έσοδα, Έξοδα, Αναλυτικά Έξοδα, Εισπράξεις και Πληρωμές, μπορεί οπωσδήποτε να σας εξοικονομήσει “τύπους εγγραφών” αφού με έναν τύπο παραστατικού μπορείτε, αν το θελήσετε, να κινήσετε π.χ. άλλες φορές “πελάτη” και άλλες “χρεώστη” στην επικεφαλίδα της εγγραφής .

TyposKatigoria.JPG

Σημείωση : Στο "Galaxy Commercial" η λειτουργικότητα αυτή δεν ισχύει για τις εισπράξεις και πληρωμές 

 

Δημιουργήστε το άρθρο μεταφοράς 

Για την εφαρμογή της παραπάνω λειτουργικότητας απαιτείται κατάλληλη τροποποίηση των άρθρων μεταφοράς που έχουν συνδεθεί με τους τύπους οικονομικών εγγραφών.

Τα άρθρα μεταφοράς θα πρέπει να κάνουν χρήση των νέων μεταβλητών που είναι διαθέσιμες σε : Τύπο γραμμής Σύνολα:

  • Συναλλασσόμενος επικεφαλίδας Πελάτης ή Προμηθευτής
  • Συναλλασσόμενος επικεφαλίδας Χρεώστης ή Πιστωτής

Οι μεταβλητές αυτές χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση Λογιστικής από Οικονομικές εγγραφές Είδους Έσοδα, Αναλυτικά Έσοδα, Έξοδα και Αναλυτικά Έξοδα.

Παίρνουν δε τιμές :

  • 0 (False)
  • 1 (True)

FORMULAEditor.JPG

Παράδειγμα χρήσης : Στο άρθρο μεταφοράς οικονομικής εγγραφής εξόδων ο συναλλασσόμενος της επικεφαλίδας ενδέχεται να είναι Προμηθευτής ή Πιστωτής ανάλογα με τον τύπο ρόλου που έχει ο συναλλασσόμενος.

Έτσι στο άρθρο μεταφοράς για την εγγραφή του συναλλασσόμενου οι γραμμές πρέπει να διαμορφωθούν ως εξής:

  • Μια γραμμή με Τύπο γραμμής Σύνολα για την περίπτωση που η εγγραφή έχει στην επικεφαλίδα προμηθευτή με αξία:

                      [TENTLTOTALVALUE]*[HEADER_ISCUSTSUPP]

Επεξήγηση μεταβλητών : Συνολική αξία * Συναλλασσόμενος επικεφαλίδας Πελάτης ή Προμηθευτής.

  • Μια γραμμή με Τύπο γραμμής Σύνολα για την περίπτωση που η εγγραφή έχει στην επικεφαλίδα πιστωτή με αξία:

                  [TENTLTOTALVALUE]*[HEADER_ISDEBTCRED]

Επεξήγηση μεταβλητών: Συνολική αξία * Συναλλασσόμενος επικεφαλίδας Χρεώστης ή Πιστωτής.