Υποστήριξη πολλαπλών υποκαταστημάτων εταιρίας στην υποβολή προς ebooks |Business ERP/Solution 9.10.1 - Ορίζοντες 5.10.1

Υπάρχει πλέον η δυνατότητα ορισμού πολλαπλών υποκαταστημάτων στην τρέχουσα εταιρία και σύνδεσης αυτών με σειρές παραστατικών.

Όταν υποβάλλονται παραστατικά στα e-books , θα εντάσσονται αυτόματα στα υποκαταστήματα που έχουν οριστεί στην πλατφόρμα και με το σωστό αριθμό υποκαταστήματος προς υποβολή στο myData.

Στα πεδία του κωδικολογίου εκτός των πεδίων του “κωδικού” και της “περιγραφής” περιλαμβάνεται:

  • το πεδίο Έδρα και είναι η επισήμανση για το βασικό υποκατάστημα
  • ο Αριθμός εγκατάστασης του υποκαταστήματος ο οποίος θα μεταφέρεται στα e-books και τελικά στο myData κατά την υποβολή των παραστατικών που εκδίδει η επιχείρηση από το συγκεκριμένο υποκατάστημα
  • η φορολογική κατηγορία του υποκαταστήματος

Αν στην εταιρία εντάσσονται υποκαταστήματα που δεν διαθέτουν αριθμό εγκατάστασης, μπορεί στο κωδικολόγιο να οριστούν πολλαπλές εγγραφές με αριθμό υποκαταστήματος “0”.

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μία μόνο εγγραφή θα πρέπει να οριστεί ως έδρα.

Στις παραμέτρους εταιρίας (Στοιχεία εταιρίας) μπορεί να οριστεί υποκατάστημα εφόσον οι κινήσεις της εταιρίας αφορούν αποκλειστικά σε ένα υποκατάστημα.

Κατά την επιλογή υποκαταστήματος στην εταιρία ενημερώνεται αυτόματα ο αριθμός εγκατάστασης του υποκαταστήματος στα στοιχεία ΜΥΦ (παραμετροποίηση|στοιχεία καταστάσεων), εφόσον δεν έχει ήδη τιμή.

Κατά τη μεταβολή του υποκαταστήματος στα στοιχεία εταιρίας ή τη μεταβολή του αριθμού υποκαταστήματος (Στοιχεία καταστάσεων| Στοιχεία ΜΥΦ), γίνεται έλεγχος ταυτότητας του αριθμού εγκατάστασης του επιλεγμένου υποκαταστήματος με τον αριθμό υποκαταστήματος στα στοιχεία ΜΥΦ.

Να σημειωθεί ότι, αν η τρέχουσα εταιρία αφορά αποκλειστικά στο βασικό υποκατάστημα, δεν απαιτείται να γίνει καμία μεταβολή στην υφιστάμενη παραμετροποίηση, εφόσον ο αριθμός υποκαταστήματος στα στοιχεία δεν έχει τιμή ή έχει τιμή “0”.

Ορισμός υποκαταστήματος στις σειρές παραστατικών

Στις σειρές παραστατικών κάθε υποκαταστήματος θα πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη εγγραφή υποκαταστήματος εφόσον στην τρέχουσα εταιρία κινούνται παραστατικά πολλών υποκαταστημάτων . Σε διαφορετική περίπτωση δεν απαιτείται μεταβολή των σειρών.

Το πεδίο του υποκαταστήματος μπορεί να οριστεί μαζικά από τις λίστες σειρών με μαζική μεταβολή.