Μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό ταμείου σε τραπεζικό λογαριασμό - One Touch Retail

To Σύστημα διαθέτει πλέον τη δυνατότητα μεταφοράς των χρηματικών διαθεσίμων της επιχείρησης (ταμείο) σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Δείτε αναλυτικά τα βήματα που σας παραθέτουμε αμέσως παρακάτω :

 • Καλέστε “Τύποι Παραστατικών” (OTR -> Πίνακες) και δημιουργήστε έναν νέο τύπο παραστατικού “Μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό”

Ομοίως πράξτε και στο Galaxy ERP

 • Μεταβείτε στην παραμετροποίηση των “Οικονομικών Εγγραφών” και καταχωρίστε ένα νέο τύπο οικονομικής εγγραφής, τύπου “Έμβασμα”. Στο πεδίο “Κύρια Οντότητα” επιλέξτε “Χρηματικό λογαριασμό”, ενώ στον Τύπο κίνησης (για την κύρια οντότητα του τύπου) “Τραπεζικό λογαριασμό”

MetaforaSeTrapeziko.JPG

 • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις του Galaxy ERP και
  • Αντιστοιχίστε στη σελίδα των “Αντιστοιχίσεων”, ενσωματωμένη στις Ρυθμίσεις OTR τον τύπο παραστατικού που χρησιμοποιείται στο One Touch Retail με τον τύπο οικονομικής εγγραφής του Galaxy ERP

 • Καθορίστε στη σελίδα “Προκαθορισμένες τιμές” των ρυθμίσεων OTR το χρηματικό λογαριασμό τον οποίο θα χρησιμοποιήσει το Galaxy στην επικεφαλίδα της οικονομικής εγγραφής (έμβασμα)

ProkathorismenesTimes.JPG

 • Καταχωρίστε ένα νέο Τρόπο Πληρωμής “Μεταφορά σε Τραπεζικό λογαριασμό” στο Σύστημα Λιανικής (από το μενού Πίνακες)

 • Ενεργοποιήστε το πλήκτρο ενεργειών για την αποστολή των πινάκων τραπεζών από το Galaxy στο OTR

Στη συνέχεια μεταβείτε στο OTR και

 • Στον πίνακα “Πληροφορίες Τραπεζών” επιλέξτε την τράπεζα συναλλαγής στην οποία θα μεταφερθούν τα χρηματικά διαθέσιμα (ταμείο) της εταιρίας και
 • Συμπληρώστε :
  • αριθμό λογαριασμού που θα ενημερώνεται μετά από κάθε κίνηση που θα κατευθύνεται στην τράπεζα αυτή και
  • IBAN (International Bank Account Number), τον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (προσέξτε ώστε το IBAN να είναι κοινό με αυτό στο Galaxy)

 • Προχωρήστε σε καταχώριση συναλλαγής, επιλέξτε “Τρόπο πληρωμής” στην παραμετροποίηση του οποίου έχει οριστεί Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Στηριζόμενο στον τρόπο πληρωμής (κατάθεση μετρητών), το Σύστημα θα εμφανίσει σχετική οθόνη για να επιλέξετε τράπεζα, αριθμό λογαριασμού της εταιρίας στην τράπεζα σε μορφή IBAN

TroposPliromis.JPG

Σημείωση : Η σύνδεση μεταξύ του τρόπου πληρωμής (με την συμπλήρωση τράπεζας στην συναλλαγή)  του Συστήματος Λιανικής και του τραπεζικού λογαριασμού του Galaxy γίνεται μέσω του ΙΒΑΝ οπότε είναι απαραίτητη η συμπλήρωση IBAN στην Τράπεζα της συναλλαγής στο OTR .

 • Μετά την επιλογή πατήστε Οκ και κλείστε τη συναλλαγή
 • Πατήστε “Αποστολή Συναλλαγών” για την αποστολή της συναλλαγής που διενεργήθηκε στο OTR στο Galaxy
 • Μεταβείτε στο Galaxy όπου στη λίστα των οικονομικών εγγραφών του Galaxy εμφανίζεται η συναλλαγή που δημιουργήθηκε στο Σύστημα Λιανικής. Πρόκειται για εγγραφή τύπου “Εμβάσματος” στην επικεφαλίδα της οποίας κινείται χρηματικός λογαριασμός (ορισμένος στις ρυθμίσεις OTR του Galaxy), ενώ στις γραμμές της τραπεζικός λογαριασμός ο οποίος ενημερώνεται με την αξία των μετρητών .