Προσαρμογή στις διατάξεις των ΠΟΛ.1166/2018 & 1195/2018 - Business/Solution EPR - Ορίζοντες

Γενικά

Στην παρούσα έκδοση, είναι δυνατή η δημιουργία του αρχείου e.txt σύμφωνα με τις ΠΟΛ :

 • 1166/2018 Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ
 • 1195/2018 Προδιαγραφές αναβάθμισης ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την εφαρμογή της ΠΟΛ σε ότι αφορά στα :

 • ακυρωτικά παραστατικά
 • παραστατικά που διακινούν είδη καυσίμων

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγκατάσταση του SFP (6.1.0 και μεταγενέστερη)

Ακυρωτικά παραστατικά

Σε κάθε σειρά ακυρωτικών που χρησιμοποιείτε χρειάζεται να ορίσετε τις αντιστοιχίσεις πεδίων ηλεκτρονικής υποβολής, όπως περιγράφεται στο κείμενο Οδηγίες για τη Σήμανση παραστατικών μέσω SFP (παράγραφος 1.1.1.2).

Στην οθόνη που εμφανίζεται, με την εκτέλεση της ενέργειας «Εισαγωγή αντιστοιχίσεων ηλεκτρονικής υποβολής από πρότυπο», πρέπει να οριστεί :

 • στο πεδίο «Τύπος» ο τύπος παραστατικού ΓΓΠΣ με κωδικό 215 (Ειδικό Ακυρωτικό στοιχείο)
 • στο πεδίο «Πρότυπο αρχείο», το αρχείο που αντιστοιχεί στο είδος του παραστατικού που η κάθε σειρά ακυρώνει (αποθήκης, αγορών, πωλήσεων, πωλήσεων λιανικής)

Υπενθύμιση : Τα πρότυπα αρχεία βρίσκονται στην περιοχή της εφαρμογής Invoice\DefaultMaps

 • Πρότυπο_Αγορών.xml
 • Πρότυπο_Αποθήκης.xml
 • Πρότυπο_Πωλήσεων.xml
 • Πρότυπο_Πωλήσεων_Λιανικής.xml

Με αποδοχή των αλλαγών εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα στο οποίο πατήστε «Ναι».

Η διαδικασία θα ενημερώσει κατάλληλα τις εγγραφές αντιστοιχίσεων ώστε η εκτύπωση των παραστατικών των συγκεκριμένων σειρών να παράγει τα κατάλληλα αρχεία e.txt.

Παραστατικά διακίνησης καυσίμων

Η διαδικασία ενημέρωσης των εγγραφών αντιστοιχίσεων, που προαναφέρθηκε, πρέπει να ακολουθηθεί και στην περίπτωση διακίνησης καυσίμων για τις σχετικές σειρές που ενημερώνουν ποσότητες ή αξίες.

Τα βήματα παραμετροποίησης συνοψίζονται ως εξής :

 • Καθορισμός του πεδίου του πίνακα των ειδών στο οποίο τηρείται ο τύπος του καυσίμου που εμπίπτει στις διατάξεις της ΠΟΛ 1195/2018
 • Καθορισμός της μονάδας μέτρησης που χρησιμοποιείται για την υποβολή της διακινούμενης ποσότητας καυσίμου
 • Ενημέρωση του κάθε είδους καυσίμου με τον κατάλληλο τύπο καυσίμου
 • Ενημέρωση των αντιστοιχίσεων πεδίων ηλεκτρονικής υποβολής

Αναλυτικά,

Καθορισμός μονάδας μέτρησης και πεδίο τύπου καυσίμου

Καθορισμός μονάδας μέτρησης και πεδίο τύπου καυσίμου από Παραμετροποίηση\Οργάνωση λειτουργίας\Κανόνες λειτουργίας\Παραστατικά-2

Επιλογή μονάδας μέτρησης

Με διπλό κλικ ή “F5” επί του πεδίου κωδικού επιλέγεται η κατάλληλη μονάδα μέτρησης (Λίτρα, με 3 δεκαδικά όπως ορίζει η ΠΟΛ).

Επιλογή πεδίου τύπου καυσίμου

Στην πτυσσόμενη λίστα «Πεδίο Τύπου Καυσίμου» εμφανίζονται όλα τα πεδία χρήστη τύπου κείμενο ή κωδικολόγιο καθώς και τα πεδία κατηγοριών της οντότητας «Είδος αποθήκης» στα οποία είναι δυνατή η τήρηση της ομάδας των κωδικών τύπων καυσίμου όπως ορίζονται στην ΠΟΛ 1195/2018.

Ενημέρωση ειδών

Για όλα τα είδη που είναι καύσιμα και εμπίπτουν στις κατηγορίες καυσίμων όπως ορίζονται στην ΠΟΛ 1195/2018 πρέπει να οριστεί ο κατάλληλος τύπος καυσίμου στο πεδίο που ορίστηκε στην προηγούμενη παράγραφο.

Για τα είδη με τον ίδιο τύπο καυσίμου η ενημέρωση μπορεί να γίνει και με μαζική μεταβολή.

Ενημέρωση αντιστοιχίσεων πεδίων ηλεκτρονικής υποβολής

Για τις σειρές παραστατικών που κινούν είδη καυσίμου πρέπει να γίνει ενημέρωση των εγγραφών αντιστοιχίσεων πεδίων ηλεκτρονικής υποβολής με βάση :

 • το κατάλληλο για κάθε σειρά πρότυπο αρχείο (αποθήκης, αγορών, πωλήσεων, πωλήσεων λιανικής)
 • τον κατάλληλο τύπο παραστατικού ΓΓΠΣ. Αν υπάρχουν ήδη αντιστοιχίσεις πεδίων ηλ. Υποβολής πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος κωδικός τύπου παραστατικού ΓΓΠΣ.