ΠΟΛ.1166/2018 & 1195/2018 Galaxy Enterprise Suite - Commercial

Για την κάλυψη των απαιτήσεων των ΠΟΛ :

  • 1166/2018 Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ
  • 1195/2018 Προδιαγραφές αναβάθμισης ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου

ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή μια σειρά από πεδία που εξασφαλίζουν την ορθή εξαγωγή του αρχείου _e.txt, που περιέχει αναλυτικά στοιχεία για κάθε εκδιδόμενο παραστατικό, (να συμπεριληφθεί υποχρεωτικά, για όσα είδη αφορούν σε καύσιμο, η πληροφορία του είδους καυσίμου και της πωλούμενης ποσότητας).

 

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγκατάσταση του SFP (6.1.0 και μεταγενέστερη)

 

Αναλυτική περιγραφή

Παραμετροποίηση Είδους

Στη σελίδα Πληροφορίες είδους της οντότητας των Ειδών προστέθηκε το πεδίο Είδος καυσίμου ώστε το e.txt αρχείο, που παράγεται για κάθε εκδιδόμενο παραστατικό που λαμβάνει φορολογική σήμανση, να περιλάβει, για όσα είδη αφορούν σε καύσιμο, την πληροφορία του είδους καυσίμου και της πωλούμενης ποσότητας.

Ενεργοποιώντας το βελάκι στο πεδίο “Είδος καυσίμου”, εμφανίζεται λίστα επιλογής με τα είδη καυσίμων για να επιλέξετε το ενδεδειγμένο .

Παραμετροποίηση Τύπου παραστατικών πωλήσεων

Στις παραμέτρους του Τύπου παρ/κών πωλήσεων (Οργάνωση εμπορ. Διαχ/σης->Κινήσεις) και ειδικότερα στη σελίδα Έλεγχοι των Ιδιοτήτων εταιρίας ενσωματώθηκε νέα παράμετρος με τίτλο “Έλεγχος μοναδικότητας τύπου καυσίμου” .

Δεδομένου ότι υπάρχει τεχνική δυνατότητα αναγραφής μόνο ενός “είδους” καυσίμου σε κάθε παραγόμενο e.txt παραστατικού η ΠΟΛ 1167 ορίζει ότι τα φορολογικά παραστατικά που λαμβάνουν φορολογική, θα πρέπει να έχουν ένα μόνο “είδος” καυσίμου.

Άρα κατά την καταχώριση παραστατικού αν το πεδίο “Έλεγχος μοναδικότητας τύπου καυσίμου” (στο συνδεδεμένο τύπο) έχει λάβει τσεκ, διενεργείται αυτόματα έλεγχος μοναδικότητας προκειμένου να αποκλειστεί η περίπτωση να κινούνται στις γραμμές του παραστατικού περισσότερα του ενός είδη με διαφορετικό “είδος” καυσίμου

H καταχώριση παραστατικού τέτοιας περίπτωσης (είδη με διαφορετικό είδος καυσίμου) δεν θα επιτρέπεται.  

Μετασχηματισμός συναλλαγών

Στην οθόνη των “Σεναρίων μετασχηματισμού” (με όλη την παραμετροποίηση του μετασχηματισμού αρχικό, παραγόμενο παραστατικό), και ειδικότερα στο πεδίο :“Πεδία ομαδοποίησης επικεφαλίδας”,

cid:image004.png@01D4710A.CB3C5F10

ενσωματώθηκε το πεδίο “Είδος καυσίμου (Εμπορικό παραστατικό)”.

cid:image003.png@01D4710A.81007710

Αν επιλεγεί, μπορεί να χρησιμεύσει ως φίλτρο για την ομαδοποίηση, κατά τη διαδικασία της συγκέντρωσης, των παραστατικών, με κοινό “Είδος καυσίμου”.

Για παράδειγμα έστω ότι υπάρχουν τρία δελτία αποστολής ΔΑ1, ΔΑ2, ΔΑ3 που έχουν εκδοθεί στο όνομα του πελάτη, εκ των οποίων τα δύο ΔΑ1, ΔΑ3 έχουν κοινό είδος καυσίμου, ενώ το τρίτο, ΔΑ2. διαφορετικό. Έστω τώρα ότι θέλετε το μετασχηματισμό των δελτίων αποστολής σε ένα τιμολόγιο. Η συγκέντρωση και ο μετασχηματισμός σε ενιαίο παραστατικό θα επιτραπεί μόνο για τα παραστατικά με τον ίδιο κωδικό καυσίμου ΔΑ1, ΔΑ3.

Συνεπώς, κατά τη συγκέντρωση και μετασχηματισμό των Δελτίων αποστολής θα παραχθούν τόσα τιμολόγια όσα και τα είδη καυσίμων.

Σημείωση : Η παραπάνω ομαδοποίηση δεν είναι απαραίτητη σε εγκαταστάσεις Galaxy Commercial 

Πως θα εμφανίσετε το πεδίο “Είδος καυσίμου” στη φόρμα παραστατικού πώλησης

Το πεδίο “Είδος καυσίμου” δεν είναι ορατό στη φόρμα του παραστατικού . Για να το συμπεριλάβετε θα χρειαστεί να καλέσετε το μενού “Χρήστης” και από εκεί “Μορφοποίηση προβολής” .

Στην οθόνη Customization που ανοίγει, στο αριστερό τμήμα της, και ειδικότερα στη σελίδα Hidden Items εμφανίζεται λίστα με όλα τα διαθέσιμα πεδία του παραστατικού που δεν απεικονίζονται στην επικεφαλίδα . Επιλέξτε το νέο πεδίο “Είδος καυσίμου” και με τη γνωστή μέθοδο drag & drop τοποθετήστε στο επιθυμητό σημείο της τρέχουσας .

cid:image001.png@01D4710A.81007710