Τελευταίες εκδόσεις Defacto (WIN) - WF, WE, WL

Εφαρμογή Έκδοση
Defacto Εμπορική Διαχείριση (WF) 9.11
Defacto Γενική & Αναλυτική Λογιστική (WL) 4.90
Ορίζοντες NG Εμπορική Διαχείριση (WE) 4.81