Οδηγίες για τη δημιουργία αρχείων Αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ) με ημέρες αναστολής εργασίας Manpower & Manpower Audit

Ορίστηκε από το Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών του e-E.Φ.Κ.Α. (Α.Π.: 82992) η αποτύπωση των ημερών αναστολής στην ΑΠΔ σε κωδικό 18.

Για τη δημιουργία αρχείων ΑΠΔ με ημέρες αναστολής εργασίας θα πρέπει να ακολουθήστε τις οδηγίες, που σας παραθέτουμε :

Στον πίνακα 34 - Τύποι μισθ. Στοιχείων ΙΚΑ (Εργασίες έναρξης μισθοδοσίας -> Μισθολογικά στοιχεία-> Εργασίες πινάκων -> Κατάλογος) εισάγετε, με Insert, νέο τύπο, με Κωδ. ΙΚΑ 18 όπως παρακάτω :

cid:image007.png@01D62498.EF25D030

Προχωρήσετε σε αλλαγές που αφορούν στην κύρια αποδοχή “ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ” (έχει δημιουργηθεί με τις προηγούμενες οδηγίες), ορίζοντας στο πεδίο Συντελ. Ποσού αποδ. την τιμή “1”.

Δείτε σχετικά εδώ

cid:image003.png@01D6248F.1A4EE670

Στα λοιπά στοιχεία της αποδοχής τσεκάρετε την επιλογή Μετέχει στα Ταμεία και επιλέξτε τον κωδ. Αποδ. ΙΚΑ, που δημιουργήσατε προηγουμένως Κωδ. ΙΚΑ 18, στο πεδίο Νέος Κωδ. Αποδ. ΙΚΑ.

cid:image002.png@01D62499.3DE48130

Δημιουργήστε μια νέα μισθολογική περίοδο για κάθε μήνα στον οποίο χρειάζεται να καταχωριστούν ημέρες αναστολής με τα παρακάτω στοιχεία. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Tο βάρος περιόδου πρέπει να είναι “0”

cid:image001.png@01D624AD.A8B625E0

Στην περίοδο αυτή θα πρέπει να καταχωριστούν ΜΟΝΟ οι ημέρες που αφορούν στην αναστολή εργασίας του εργαζόμενου.

cid:image006.png@01D62493.A8B2F060

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν έχουν ήδη υποβληθεί αρχεία ΑΠΔ για τους προηγούμενους μήνες (π.χ. για το Μάρτιο) με κανονικές ημέρες εργασίας στους εργαζόμενους, θα πρέπει να προσέξετε κατά τη δημιουργία αρχείου ΑΠΔ για τις ίδιες ημερομηνίες να επιλέξετε μόνο τις κινήσεις με κωδ. 18 (προϋποθέτει τύπο δήλωσης συμπληρωματική).

cid:image001.png@01D62497.4B7F8BC0