Εισαγωγή σε array forms & grids εγγραφών των στηλών από ένα delimited/excel αρχείο - Galaxy ERP/Commercial

Το Galaxy διαθέτει πλέον τη δυνατότητα εισαγωγής, σε οποιοδήποτε grid εγγραφών, πίνακα (array) της εφαρμογής, τιμών στηλών είτε από ένα delimited είτε από ένα xls αρχείο.

Τι πρέπει να προσέξετε πριν την εισαγωγή τιμών

Η επιτυχία της εισαγωγής τιμών στήλης εξαρτάται κυρίως από την κατάλληλη προετοιμασία των προϋποθέσεων που απαιτούνται :

  • Η σειρά (διάταξη) των στηλών εισαγωγής (πλέγμα εγγραφών/ πίνακα της εφαρμογής) θα πρέπει να είναι ακριβώς ίδια με τη σειρά των στηλών μεταβίβασης (delimited/xls αρχείου)

Βήματα διαδικασίας

 

1)Drag & drop

Θα παρακολουθήσουμε βήμα - βήμα πως εφαρμόζεται η διαδικασία μέσα από ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα .

Ας υποθέσουμε ότι επιθυμείτε να εισάγετε στις στήλες κωδικός είδους και ποσότητα ενός παραστατικού πώλησης (κωδικούς ειδών με τις ποσότητές τους), καθορισμένα σε ένα delimited αρχείο . Για να παράγετε το ζητούμενο αποτέλεσμα :

  • Μεταφερθείτε στις γραμμές του παραστατικού
  • Αλλάξτε (αν χρειάζεται) την καθορισμένη διάταξη των στηλών στο εσωτερικό των γραμμών, ώστε ο κωδικός και η ποσότητα να διευθετηθούν σε συγκεκριμένες θέσεις (στην πρώτη στήλη ο κωδικός και στη δεύτερη η ποσότητα του είδους)
  • Επιλέξτε το αρχείοposotita.JPGαπό τον κατάλογο που το έχετε αποθηκεύσει
  • Με τη μέθοδο της “Μεταφοράς και Απόθεσης” πατήστε στην ενδεδειγμένη στήλη του πλέγματος (π.χ. κωδικός είδους) και αποθέστε το

Μετά την απόθεση του αρχείου, τα είδη του delimited αρχείου με τις ποσότητές τους θα εμφανίζονται στις αντίστοιχες στήλες του Galaxy

cid:image001.png@01D353DE.495F16D0

 

2) Αντιγραφή - Επικόλληση

Επιπλέον μπορεί να γίνει εισαγωγή των τιμών μιας μόνο στήλης μέσω αντιγραφής και επιλογής “Εισαγωγής τιμών στήλης από πρόχειρο”

Εργαστείτε ως ακολούθως για να εμφανίσετε στις γραμμές του παραστατικού τις τιμές μιας μόνο στήλης του αρχείου (delimited /xls) :

  1. Ανοίξτε το αρχείο Excel και επιλέξτε τη στήλη τα στοιχεία της οποίας θέλετε να αντιγράψετε στο Galaxy (έστω τους κωδικούς ειδών)
  2. Κάντε δεξί κλικ επί των κωδικών είδους και από την πτυσσόμενη λίστα του φύλλου εργασίας “Excel” επιλέξτε Copy
  3. Μεταβείτε στη κεφαλίδα της στήλης “Κωδικός είδους” και κάντε δεξί κλικ
  4. Από το μενού συντόμευσης που ανοίγει επιλέξτε Εισαγωγή τιμών στήλης από πρόχειρο”