Αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου 1η Μαΐου 2022 |Accountant μισθοδοσία - e-Manpower

Εισαγωγή

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενέκρινε την αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Μαΐου 2022,  από τα 663 ευρώ που είναι σήμερα στα 713 ευρώ, αν συνυπολογισθεί το γεγονός ότι καταβάλλονται 14 μισθοί το χρόνο.

Η ενότητα περιγράφει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην εφαρμογή για την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 38866/2022 ΦΕΚ 2030/Β/21-4-2022 : Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Ρυθμίσεις στην εφαρμογή

Για να υπολογίσετε μισθοδοσία με το νέο κατώτατο μισθό/ ημερομίσθιο θα πρέπει να θέσετε ως εταιρική παροχή τη διαφορά μεταξύ του νέου και παλιού μισθού/ημερομισθίου, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη .

Η αλλαγή πρέπει να γίνει με ημερομηνία ισχύος 01-05-2022

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

Εναλλακτικά, μπορείτε να προβείτε σε υπολογισμό επί του αρχικού ποσού της συλλογικής σύμβασης πάνω στα 650,00 ως ακολούθως :

Βήματα

  • Πραγματοποιήστε είσοδο στην καρτέλα των εργαζομένων, οι οποίοι αμείβονται με την ΕΓΣΣΕ
  • Μεταβείτε στη σελίδα ΣΣΕ και από εκεί πατήστε το πλήκτρο με τις τελίτσες δίπλα από την κύρια Σ.Σ.Ε
  • Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει δηλώστε ως συντελεστή το ποσοστό 9,6923
  • Ενεργοποιήστε το πλήκτρο του υπολογισμού (κάτω αριστερά) και στη συνέχεια το πλήκτρο “Επιβεβαίωση”
  • Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε τον μισθό στα 713.00 ευρώ

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Στη συνέχεια,

μετακινηθείτε στη σελίδα αμοιβή της καρτέλας του εργαζομένου και προχωρήστε σε εκ νέου ενημέρωση του Τελικού Μισθού/Ημερ/Ωρομ

Τα στοιχεία της οθόνης, από το tab αμοιβής της καρτέλας του εργαζομένου, διαμορφώνονται ως εξής :

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

και

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Αποθηκεύστε την αλλαγή με ημερομηνία ισχύος 01-05-2022

 

Ενημέρωση μεταβλητών με τα νέα όρια αποδοχών – ημερομισθίων


Μεταβλητές που θα ενημερωθούν με ημερομηνία ισχύος 01/05/2022

  • Από 29,62  γίνεται 31,85 το κατώτατο βασικό ημερομίσθιο ΕΓΣΣΕ για τους έως και άνω των 25 ετών
  • Κατ’ αντιστοιχία από 663 γίνεται 713 ο κατώτατος βασικός μισθός ΕΓΣΣΕ για τους έως και άνω των 25 ετών