Πιστότητα

Προσθήκη στη φόρμα εμφάνισης προνομίων πελάτη

Εμπλουτίζεται η οθόνη πελάτη με τα προνόμια που δικαιούται με :

  • τα πλήκτρα ενεργειών “Επιλογή όλων”, ”Αποεπιλογή όλων” για την επιλογή ή την αποεπιλογή όλων των προνομίων της λίστας αντίστοιχα

καθώς και

  • τα πληροφοριακά πεδία “Εκπτώσεις”, “Επιλεγμένες”, “Απομένουν”

Πως εφαρμόζεται

Καταχωρίζεται η Απόδειξη με τα είδη και επιλέγεται συγκεκριμένος πελάτης, κάτοχος κάρτας μέλους (με ενσωματωμένα προνόμια). Ανοίγει η οθόνη εμφάνισης προνομίων πελάτη. Αν στη λίστα προνομίων επιλεγούν για παράδειγμα τα 18, η εφαρμογή θα ενημερώσει το πεδίο “Απομένουν” με τον αριθμό 576 αφαιρώντας τον επιλεγμένο αριθμό προνομίων από το συνολικό (594 μείον 18 = 576)

Τρόπος αναζήτησης voucher στην οθόνη προνομίων

Στις “Ρυθμίσεις πιστότητας” προστέθηκε νέα παράμετρος “Τρόπος αναζήτησης Voucherστην οθόνη των προνομίων” με δυνατές τιμές :

  • Αναζήτηση
  • Σκανάρισμα
  • Αναζήτηση και επιλογή

Αν επιλεγεί Σκανάρισμα, τότε κατά την τιμολόγηση ανοίγει η φόρμα των προνομίων του πελάτη είτε για να σκανάρετε (με τη χρήση αναγνωστών barcode) είτε για να πληκτρολογήσετε το barcode του Voucher.

Στην περίπτωση αυτή, οι αριθμοί κουπονιών, (έχουν δημιουργηθεί στο Galaxy CRM), δεν μπορούν να επιλεγούν από το χρήστη.

Με τη συμπλήρωση του Voucher εντοπίζεται η εγγραφή στη λίστα που συμπίπτει με τα στοιχεία που συμπληρώσατε

και

με “Επιλογή”

cid:image001.png@01D57D1C.E8265440

εμφανίζεται ο αριθμός Voucher (Voucher No)

 

Αν επιλεγεί Αναζήτηση και επιλογή, συμπληρώνοντας ένα μέρος του αριθμού Voucher, έστω τα τέσσερα πρώτα ψηφία, η εφαρμογή θα εμφανίσει φωτεινή ένδειξη στις εγγραφές, των οποίων τα τέσσερα πρώτα ψηφία του voucher ταυτίζονται με αυτά του φίλτρου.

Αν επιλεγεί αναζήτηση, ανοίγει η φόρμα των προνομίων πελάτη για να αναζητήσετε και επιλέξετε τα προνόμια μέσα από τη λίστα

cid:image001.png@01D57E8B.364D09B0

Πόντοι συναλλαγής στις γραμμές & λεπτομέρειες συναλλαγής

Στις Γραμμές της Συναλλαγής (αποδείξεων, τιμολογίων) εμφανίζεται, μέσω Column chooser, νέο πεδίο το οποίο σας πληροφορεί για τους πόντους συναλλαγής.

Οι πόντοι συναλλαγής συναντώνται και στις “Λεπτομέρειες Συναλλαγής” (επικεφαλίδα οθόνης).