Accountant μισθοδοσία - Έκδοση 3.94.00 - Βελτιώσεις

Νέος Ο.ΣΥ.Κ.


Εισάγετε (μετά την αναβάθμιση) τον ΟΣΥΚ, version 22.1, για να ενημερώσετε την εγκατάστασή σας με τα αρχεία Ο.ΣΥ.Κ.

 

Δώρο Χριστουγέννων Αναστολής


Για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων Αναστολής Εργασίας παραθέτουμε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν:

Εκτελέστε την εργασία “Εφαρμογή της Προκαθορισμένης Σειράς Υπολογισμού των Στοιχείων υποδομής” καλώντας την επιλογή (Μισθοδοσία -> Παράμετροι) για τον εκ νέου υπολογισμό της περιόδου Δώρου Χριστουγέννων.

Από το μενού Υποδομή -> Λοιπές Αποδοχές,

Μεταφερθείτε στο εσωτερικό της λίστας Λοιπές Αποδοχές, η οποία ενημερώνεται αυτόματα, με την αναβάθμιση στη νέα έκδοση, με την αποδοχή “ΑΕΔΧΑ Δώρο Χριστουγέννων Αναστολής”

Αν έχετε ήδη υπολογίσει το Δώρο Χριστουγέννων, για να εμφανιστούν οι αποδοχές που αφορούν στο διάστημα της αναστολής σε διακριτή εγγραφή, θα χρειαστεί να εκτελέσετε τον υπολογισμό Δώρο Χριστουγέννων εκ νέου.

Για όσους εργαζόμενους βρεθούν καταχωρισμένες ημέρες αναστολής στον κωδικό αποδοχής 8801 για την περίοδο 01/5 – 31/12 η εφαρμογή θα υπολογίσει για αυτές την αναλογία ΔΧ ώστε να ενημερωθεί κατάλληλα η ΑΠΔ με τον κωδικό 116.

Στη συνέχεια καταχωρίστε την αναλογία αυτή στην αρνητική αποδοχή και φροντίστε να ΜΗΝ εκτελέσετε ξανά ενημέρωση εγγραφών ΑΠΔ καθώς ενδέχεται να έχετε αλλοίωση των αποτελεσμάτων.

 

ΕΦΚΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.8 - 28/01/21


Στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ Αρ. 8 28/01/2021, με θέμα: «Επικουρική ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών Μηχανικών. Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)», κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4756/2020 σχετικά με την εξομοίωση εισφορών Επικουρικής ασφάλισης εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών Μηχανικών, και δόθηκαν νέες οδηγίες, ως προς την απεικόνιση της ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών στην Α.Π.Δ.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, με τις οποίες αντικαταστάθηκε, εκ νέου, το άρθρο 97 του ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85 Α΄) ως προς τις παραγράφους 3 και 4, προβλέπεται ότι : Από 01.01.2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι οι πριν και μετά την 1η.1.1993 ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι και μισθωτοί Μηχανικοί των οικείων τομέων του κλάδου Επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες.

Με τις νέες διατάξεις εξομοιώνονται οι εισφορές κλάδου Επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών με τις εισφορές των έμμισθων δικηγόρων.

Παραθέτουμε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την εφαρμογή της απόφασης.

  1. Καλέστε Υποδομή -> Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και δημιουργήστε νέα εισφορά με αντιγραφή στοιχείων από την εισφορά με κωδικό 192020

  1. Αλλάξτε τον Φορέα Ασφάλισης σε : ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2020 και εκτελέστε την εργασία “Εφαρμογή της Προκαθορισμένης Σειράς Υπολογισμού των Στοιχείων υποδομής” καλώντας την επιλογή

(Μισθοδοσία -> Παράμετροι) .

  1. Στη σελίδα “Ασφαλιστικά Ταμεία” του “Εργαζόμενου” προσθέστε τη νέα εισφορά .

  1. Στη σελίδα “Εργασιακή σχέση” του Εργαζόμενου, επιλέγοντας οριζόμενα πεδία τσεκάρετε τις παρακάτω κατηγορίες ασφάλισης :

cid:image002.png@01D70AF5.AFD7F4F0

 ΠΡΟΣΟΧΗ !

Αν στον πίνακα τιμών εμφανίζεται  μην ανησυχήσετε ενδεχομένως δεν έγινε ανανέωση στο λεκτικό.  Χρησιμοποιείστε το καθώς πρόκειται για το ίδιο πεδίο που θα χρησιμοποιηθεί από την εισφορά.