Οροφοκομία - Galaxy Hotel 21.34

Τύπος δωματίου - Παράλειψη ημερών στο πρόγραμμα οροφοκομίας

Προστέθηκε η δυνατότητα να παραλείπονται κάποιες ημέρες (skip days) στο πρόγραμμα οροφοκομίας και οι εργασίες να μεταφέρονται στις επόμενες ημέρες .

Το πεδίο “Παράλειψη” ενσωματώνεται σε ιδιαίτερη στήλη των “ειδών οροφοκομίας” του Τύπου δωματίου .

Κάθε τύπο δωματίου διέπουν συγκεκριμένοι κανόνες καθαριότητας π.χ. σε ένα δωμάτιο τύπου “Executive” έχει οριστεί να γίνεται αλλαγή στα είδη οροφοκομίας (πετσέτες και κλινοσκεπάσματα) κάθε δύο ημέρες .

Αν θελήσετε να παραληφθεί η αλλαγή στα είδη οροφοκομίας για το συγκεκριμένο τύπο δωματίου της κράτησης κάποιες ημέρες της εβδομάδας έστω Σάββατο και Κυριακή, για οποιαδήποτε αιτία – π.χ. δεν υπάρχει υπηρεσία καθαριότητας, θα πρέπει να το δηλώσετε στο πεδίο “Παράλειψη”. Το Σύστημα εφαρμόζοντας τον κανόνα θα “μετακινήσει” αντίστοιχα τις εργασίες στις επόμενες ημέρες (από την ημερομηνία άφιξης της κράτησης).

Νέο πεδίο “Ώρα καθαριότητας” στην οθόνη της κράτησης 

Στην οθόνη της κράτησης και ειδικότερα στη σελίδα “Άλλες επιλογές” ενσωματώθηκε νέο πεδίο “Ώρα καθαριότητας” στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί συγκεκριμένη ώρα καθαριότητας.

Προσθήκη του “Cleaning Time” στην εκτύπωση “Αλλαγή λινών”

Για περιληφθεί η στήλη “CleaningTime” στην εκτύπωση, επιλέξτε την στις “Στήλες Εκτύπωσης” (Columns) και πατήστε “ορατό” .

Αναφορά Αλλαγή λινών

Ενσωματώθηκαν οι παρακάτω στήλες :

 • όροφος του αριθμού δωματίου του ξενοδοχείου
 • σημειώσεις οροφοκομίας της κράτησης
 • στήλες με ανάλυση των pax σε ενήλικες, παιδιά, επιπλέον κρεβάτια, baby cot και σύνολα
 • Χρεώστης της κράτησης
 • Group κράτησης
 • ώρα αναχώρησης, γίνεται ορατή αν η ημερομηνία άφιξης είναι ίση με τη ξενοδοχειακή
 • το σύνολο διανυκτερεύσεων
 • κωδικός VIP του “κυρίου” ονόματος της κράτησης
 • Out of order (OOO) στην περίπτωση που το δωμάτιο στη δεδομένη ημερομηνία έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και όχι για άνευ σημασίας επισκευές
 • συμπληρώνεται η ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης με τα χρονικά όρια του out of order ενώ εμφανίζεται ο λόγος για τον οποίο το δωμάτιο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας
 • Εμφανίζεται γραμμή συνόλων με σύνολα :
  • Αφίξεων δωματίων
  • Αναχωρήσεων δωματίων ημέρας
  • Παραμενόντων δωματίων ημέρας
  • Αφίξεων δωματίων
  • Εκτός λειτουργίας
  • Ανά κατάσταση δωματίων ελεύθερα / κατειλημμένα καθαρά – Ελεύθερα /κατειλημμένα βρώμικα