Σύνδεση Galaxy Hotel με Εστιατορικό

Απαγορεύεται σε πελάτη της κράτησης με παραμετροποίηση στο Galaxy Hotel “Μετρητά μόνονα του γίνονται χρεώσεις με άλλο τρόπο πληρωμής 

Αν στον πελάτη της Κράτησης στο “Galaxy Hotel” έχει δηλωθεί ως τρόπος πληρωμής στο πεδίο της κράτησης “Μετρητά μόνο”,

και επιχειρηθεί να χρεωθεί το δωμάτιο επί πιστώσει (Galaxy Restaurant) εμφανίζεται σχετικό μήνυμα, πράγμα που απαγορεύει την εξόφληση με διαφορετικό τρόπο πληρωμής, πλην τοις μετρητοίς .

Απαγορεύεται η αλλαγή τρόπου πληρωμής αν επιστραφεί κίνηση στο Galaxy Restaurant και έχει εκδοθεί επίσημο παραστατικό

Κατά την αποστολή κίνησης κράτησης επί πιστώσει από το “Galaxy Restaurant” στο “Galaxy Hotel”, η οποία εξοφλείται στο Galaxy Hotel, (δημιουργείται παραστατικό από το λογαριασμό της κράτησης, - Μεμονωμένη Κράτηση-> Ενέργειες-> Ενέργειες λογαριασμού -> Λογαριασμός), αν το πεδίο “εκτυπωμένο” στη σελίδα “Ανάλυση χρεώσεων” του λογαριασμού της κράτησης τσεκαριστεί, τότε ο τρόπος πληρωμής δεν επιδέχεται αλλαγή στο “Galaxy Restaurant”. Αυτό γιατί η κίνηση έχει συμπεριληφθεί σε εκτυπωμένο παραστατικό.

Στην περίπτωση που επιχειρηθεί, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα .

cid:image001.png@01D5485C.E9C4FD50