Ηλεκτρονικά βιβλία - Λογιστική (DOS) - Έκδοση 9.38

Η έκδοση 9.38 περιλαμβάνει :

Νέα λειτουργικότητα

 

 

Ροή εργασιών

Παραμετροποίηση εφαρμογής

  • Γενικές Παράμετροι
  • Τύποι άρθρων
  • Άρθρα Λογιστικής

Αναλυτική περιγραφή

Παραμετροποίηση εφαρμογής

Για να είναι δυνατή η αποστολή των στοιχείων των συναλλαγών στην ΑΑΔΕ, έχουν τυποποιηθεί βασικές έννοιες των συναλλαγών τύποι παραστατικών, τρόποι πληρωμής, σκοποί διακίνησης, μονάδες μέτρησης κ.λπ.

Συγκεκριμένα,

Γενικές Παράμετροι

Καλέστε “Γενικές Παράμετροι” από Βοηθητικά -> Εργασίες Παραμέτρων

Δηλώστε στη νέα παράμετρο “Τα Λογιστικά Άρθρα ενημερώνουν τα Ηλεκτρονικά Βιβλία” των Παραμέτρων Λογιστικής την επιλογή “Ν” (ναι) .

Τύποι άρθρων

Αρχεία -> Παραστατικών

Με το πάτημα του “F6” στην οθόνη “Ορισμού Παραστατικών Λογιστικής”, οδηγήστε στην οθόνη “Κωδικοί Ηλεκτρονικών Βιβλίων – Σελ.1” για να αντιστοιχίσετε στη στήλη Κωδ. Ηλ. Βιβλίων” τους τύπους λογιστικών άρθρων της εφαρμογής με τους τύπους Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Άρθρα Λογιστικής

Στην οθόνη καταχώρισης άρθρων λογιστικής, η εφαρμογή ενσωματώνει στις “Ειδικές επιλογές” τα “Στοιχεία Ηλεκτρονικών Βιβλίων”. Δηλώνοντας τον τύπο λογιστικού άρθρου, τα στοιχεία των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (Κωδικός παραστατικού Ηλ. Βιβλίων και Ενημερώνει τα Ηλεκτρονικά βιβλία) έρχονται ήδη συμπληρωμένα κατάλληλα.

cid:image005.png@01D5E8BD.B08CFB30

cid:image006.png@01D5E8BD.B08CFB30