e - Manpower - Έκδοση 3.70.00 - Βελτιώσεις

Νόμος 4635/2019 - Μέτρα για την προστασία εργαζομένων μερικής απασχόλησης

Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 διαμορφώνεται ως εξής :

Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέραν από τη συμφωνηθείσα, ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η άρνηση του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Αν παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση δώδεκα τοις εκατό (12%) επί της συμφωνηθείσας αμοιβής για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας που θα παράσχει. O μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο.

Σε κάθε περίπτωση η πρόσθετη αυτή εργασία δύναται να πραγματοποιηθεί κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου του συγκρίσιμου εργαζομένου.

Ισχύει από 30/10/2019.

Προσοχή : Με την εγκατάσταση της νέας έκδοσης 3.70.00, θα πρέπει να εκτελέσετε υποχρεωτικά την εργασία "Εφαρμογή της Προκαθορισμένης Σειράς Υπολογισμού των Στοιχείων υποδομής” για την ένταξη της πρόσθετης εργασίας στα στοιχεία υποδομής .

 

Δείτε τα επηρεαζόμενα σημεία καθώς και την παραμετροποίηση που πρέπει να γίνει στο Σύστημα για την εφαρμογή του μέτρου.

 

Επηρεαζόμενα σημεία

Χρόνοι παρουσίας

Στους χρόνους Παρουσίας,

ενσωματώθηκε ένας νέος :

  • Εργασία Πλέον του Ωραρίου και Μέχρι το Νόμιμο

Καλέστε την επιλογή “Σειρά Υπολογισμού Στοιχείων Υποδομής” (Μισθοδοσία -> Παράμετροι) και εκτελέστε την εργασία “Εφαρμογή της Προκαθορισμένης Σειράς Υπολογισμού των Στοιχείων υποδομής” για την ένταξη της πρόσθετης εργασίας στα στοιχεία υποδομής .