Παραμετρικός καθορισμός ονόματος κατά τη δημιουργία αρχείων από σενάρια εξαγωγής δεδομένων Galaxy ERP/Commercial

Παραμετρικός καθορισμός ονόματος κατά τη δημιουργία αρχείων από σενάρια εξαγωγής δεδομένων

Στα σενάρια εξαγωγής αρχείων παρέχεται η δυνατότητα να ορίζεται δυναμικά το όνομα των αρχείων.

Στο όνομα του αρχείου μπορεί πλέον να συμμετέχουν τιμές προκαθορισμένων παραμέτρων όπως ημερομηνία εργασίας, κωδικός εταιρίας, υποκατάστημα κ.λπ. ή ακόμα και φίλτρων που έχουν καθοριστεί κατά την εκτέλεση σεναρίου εξαγωγής δεδομένων.

Ένα σύνηθες σενάριο εφαρμογής αυτής της λειτουργικότητας θεωρείται η εξαγωγή παραστατικών πωλήσεων όπου στο όνομα του αρχείου  συμμετέχει η ημερομηνία δημιουργίας π.χ. πωλήσεις_19_02_2020, πωλήσεις_20_02_2020 κ.λπ. .

Πως

Καλέστε μια λίστα οντότητας έστω για παράδειγμα των παραστατικών πώλησης και επιλέξτε από τα “Δεδομένα” της λίστας “Εξαγωγή” και από εκεί “Σενάρια εξαγωγής” 

Πατήστε “Νέο” στην οθόνη σεναρίων εξαγωγής,

για να βρεθείτε στη οθόνη δημιουργίας σεναρίου εξαγωγής. Προχωρήστε κατά τα συνήθη στη σύνταξή του (Ανατρέξτε εδώ για να θυμηθείτε τα βήματα δημιουργίας σεναρίου)

Μετακινηθείτε στο πεδίο “Όνομα αρχείου” της σελίδας “Σύνδεση” και πατήστε το σύμβολο της συνάρτησης

Στην οθόνη “Τύπος αρχείου” (που ανοίγει) πληκτρολογήστε το φάκελο αποθήκευσης του αρχείου και τη μεταβλητή από την οποία θέλετε να παίρνει την τιμή π.χ. “c:\temp\Πωλήσεις_{sysparam:SessionDate:dd_MM_yyyy}”

Πατήστε “Εφαρμογή”

cid:image001.png@01D5E02B.04146A40

Μόλις ολοκληρώσετε τη δημιουργία του σεναρίου εξαγωγής, πατήστε “αποθήκευση”. Το νέο σενάριο εξαγωγής θα αποθηκευτεί στην περιοχή του δίσκου σας (που έχετε δηλώσει στα στοιχεία Σύνδεσης).

Εκτελέστε το σενάριο και

παρατηρήστε ότι το δυναμικά παραγόμενο μέρος (η ημερομηνία στο παράδειγμά μας) στο όνομα του αρχείου μεταβάλλεται ανάλογα π.χ. Πωλήσεις 11/02/2020 .