Μεταβολή Συντελεστών ΦΠΑ (ΠΟΛ 1154/2015) (Prof Έσοδα - Έξοδα)

Πριν προχωρήσετε στις αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ στην εφαρμογή σας δείτε αναλυτικά τις προδιαγραφές του νόμου :

  1. Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ υπηρεσιών
  2. Μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ αγαθών

Για την κάλυψη των παραπάνω αλλαγών στους συντελεστές Φ.Π.Α. θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες :

  1. Δημιουργία Νέων ειδών γραμμών : Απαιτείται να οριστούν νέα είδη γραμμών που θα διαχειρίζονται τις νέες κατηγορίες Φ.Π.Α., με στόχο την ταυτόχρονη κάλυψη των πληροφοριών του προηγούμενου διαστήματος με τους παλιούς συντελεστές και για το υπόλοιπο διάστημα του 2015 για το οποίο ισχύει το νέο καθεστώς συντελεστών ΦΠΑ. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατός ο υπολογισμός και η έκδοση όλων των περιοδικών (αρχικών και τροποποιητικών) αλλά και της εκκαθαριστικής δήλωσης τους έτους 2015, με τη διαχείριση όλων των συντελεστών Φ.Π.Α. Οι νέες γραμμές θα πρέπει να δηλωθούν στα Μοντέλα Παραστατικών και να οριστούν στις ανάλογες στήλες βιβλίου.
  1. Διαχείριση νέων ποσοστών ΦΠΑ Λογιστικής : Για να οριστούν στα νέα είδη γραμμών οι νέες κατηγορίες Φ.Π.Α. θα πρέπει να δηλωθούν αυτές στο zoom των συντελεστών Φ.Π.Α. (Παράμετροι Παραστατικά Βιβλίου Συντελεστές Φ.Π.Α.). Ο ορισμός τους στον πίνακα αυτόν, γίνεται με την επιλογή του κατάλληλου συντελεστή από τον πίνακα με τίτλο “Πίνακας συντελεστών Φ.Π.Α.” που εμφανίζεται πατώντας [F5]. Ο ορισμός των νέων ποσοστών σε αυτόν θα πρέπει να γίνει αυστηρώς στους συγκεκριμένους α/α όπως δηλώνεται ακολούθως:

Α/Α

Ποσοστό

Κατηγορία

26

6

Κανονικό

Προσοχή ! : Ο ορισμός των νέων συντελεστών Φ.Π.Α.. στους συγκεκριμένους α/α του πίνακα είναι άκρως υποχρεωτικός για το σωστό υπολογισμό των δηλώσεων Φ.Π.Α. που θα καλυφθεί σε επόμενη έκδοση της εφαρμογής και αφού διευκρινιστεί από το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών η μορφή των εντύπων που θα πρέπει να συμπληρώνονται στο εξής.