Διασυνδέσεις με παρόχους υπηρεσιών |Galaxy Retail

Συνδέσεις παρόχων υπηρεσιών

Διευρύνετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας για διεκπεραίωση ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω διασυνδεδεμένων παροχών απευθείας από το Galaxy Retail και ενισχύστε το customer experience. To Galaxy Retail διασυνδέεται πλέον με Netlink/OKTO και Viva Services προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, όπως προϊόντα ανανέωσης χρόνου ομιλίας, προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας, προϊόντα προπληρωμένων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, άυλες κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας, προπληρωμένες άυλες κάρτες αγορών, εισπράξεις λογαριασμών ΔΕΚΟ, εξοφλήσεις Δημοσίου, κινητής, σταθερής τηλεφωνίας, δικτύου (υπηρεσίες ίντερνετ) και λοιπών υποχρεώσεων.

  • Netlink/ΟΚΤΟ

Table</p>
<p>Description automatically generated

  • Viva

Text</p>
<p>Description automatically generated

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence