Πλάνο Διαθεσιμότητας ανά τύπο δωματίου/συμβόλαια/groups - Galaxy Hotel

Τι είναι

Με το πλάνο διαθεσιμότητας έχετε σαφή εικόνα της διαθεσιμότητας δωματίων ανά τύπο δωματίου, συμβόλαια, groups μιας ξενοδοχειακής μονάδας σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Από το πλάνο μπορείτε να παρακολουθήσετε τις διαθεσιμότητες των αρχιτεκτονικών τύπων δωματίων.

Πως λειτουργεί

Για να αποκτήσετε εικόνα του “Πλάνου διαθεσιμότητας ανά τύπο δωματίου” καθώς και των δυνατοτήτων του, θα προχωρήσουμε στην αναλυτική περιγραφή των τμημάτων που το απαρτίζουν.

Από το μενού “Κρατήσεις” του “Hospitality” καλέστε Διαθεσιμότητα ανά τύπο δωματίου. Το παράθυρο που εμφανίζεται είναι ένα σύνολο από επιμέρους τμήματα :

 • Φίλτρα
 • Πλήκτρα πλοήγησης
 • Αποτύπωση διαθεσιμότητας ανά τύπο δωματίου
 • Αποτύπωση διαθεσιμότητας για Συμβόλαια/Groups

Φίλτρα

Το πρώτο μέρος πλαισιώνουν μια σειρά από φίλτρα για να επιλέξετε τα ενδεδειγμένα . Βάσει των επιλεγμένων θα απεικονίζονται τα διαθέσιμα δωμάτια κάθε τύπου που ικανοποιούν τα κριτήρια του φίλτρου (βρίσκονται εντός των ορίων τους) .

 • Επιλέξτε το Ξενοδοχείο/α, τη διαθεσιμότητα του οποίου/οποίων θέλετε να δείτε
 • Τσεκάρετε από τους διαθέσιμους τύπους δωματίων (π.χ. τα Standard δωμάτια, τα Superior, τα executive, τις suites) τους επιθυμητούς.

Μπορείτε να αποεπιλέξετε κάποιον αν δεν θέλετε να εμφανιστούν στο πλάνο τα διαθέσιμα δωμάτια που του αντιστοιχούν, να τους τσεκάρετε όλους κ.λπ..

 • Αν θέλετε μεγαλύτερη εξειδίκευση στην αναζήτηση επιλέξτε και Status ανά τύπο δωματίου

Αν για παράδειγμα στο συγκεκριμένο φίλτρο επιλεγεί

τότε στο πλάνο διαθεσιμότητας θα εμφανίζονται τα διαθέσιμα δωμάτια κάθε τύπου δωματίου του επιλεγμένου ξενοδοχείου, το status των οποίων είναι λίστα αναμονής, εκτός λειτουργίας, book position allotment, commitment (σύμφωνα με το παράδειγμά μας).

 • Συμπληρώστε το πλήθος ημερών : Ανάλογα τις ημέρες, δηλωμένες στο πεδίο αυτό, το Σύστημα διαμορφώνει το ημερομηνιακό διάστημα του φίλτρου. Συμπληρώνοντας για παράδειγμα “60”, μετρά τις ημέρες που μεσολαβούν από την αρχική ημερομηνία (π.χ. ημέρα ξενοδοχείου – 4/5) μέχρι την ημερομηνία τέλους (το μεθεπόμενο μήνα δηλαδή - 3/7).
 • Κατά τα γνωστά, δώσετε όρια στο φίλτρο ημερομηνίας : Ο πίνακας θα αποτυπώνει τη διαθεσιμότητα των τύπων δωματίων μέσα στα δοσμένα ημερομηνιακά όρια, ξεκινώντας από την ημερομηνία στο πεδίο “από” και μέχρι την ημερομηνία στο πεδίο “έως” .

Πλήκτρα πλοήγησης για γρήγορη πλοήγηση

Εμφανίστε τις διαθεσιμότητες προηγούμενων, επόμενων περιόδων χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα πλήκτρα πλοήγησης :

 • (previous block) : κίνηση προς το προηγούμενο ημερομηνιακό εύρος. Αν για παράδειγμα στο πεδίο “Ημέρες” (Days) έχουν δηλωθεί 60 ημέρες και στα πεδία “από – έως” ημερομηνία έχει συμπληρωθεί 4/5 - 3/7, ενεργοποιώντας “Previous Block” οι τιμές στα πεδία “από - έως” διαμορφώνονται κατάλληλα (5/3 - 4/5), κατ’ αντιστοιχία αλλάζουν οι διαθεσιμότητες του πίνακα .
 • (previous day): κίνηση κατά μια ημέρα προς τα πίσω των πεδίων “από - έως” (π.χ.3/5-2/7)
 • (go to hotel day): επιστροφή στη ξενοδοχειακή ημέρα (π.χ. 04/05)
 • (next day): κίνηση προς την επόμενη ημέρα των πεδίων “από - έως” (π.χ. 5/5 - 4/7)
 • (next block) : κίνηση προς το επόμενο ημερομηνιακό εύρος. Για παράδειγμα αν ορίσετε “60” ημέρες στο πεδίο ημερομηνίας του φίλτρου και δηλώσατε “από” 4/5 έως 3/7, η ημερομηνία που θα προτείνει το Σύστημα, ενεργοποιώντας το “Next Block”, θα είναι 3/7 – 1/9. Αντίστοιχα θα μεταβληθούν οι διαθεσιμότητες του πίνακα .

Εφαρμογή Φίλτρων

Πατήστε Apply (Εφαρμογή φίλτρων) ο πίνακας θα γεμίσει με όλες τις πληροφορίες που ικανοποιούν το ημερομηνιακό φίλτρο, τους τσεκαρισμένους τύπους δωματίων, το Status του τύπου δωματίου κ.λπ. .

Αποτύπωση διαθεσιμότητας ανά τύπο δωματίου

Ο πίνακας αποτυπώνει όλα τα διαθέσιμα δωμάτια του ξενοδοχείου ανά τύπο δωματίων όπως προέκυψαν με την εφαρμογή του φίλτρου .

Στη στήλη “Τύπος δωματίου” εμφανίζονται οι τύποι δωματίων της ξενοδοχειακής μονάδας. Αν οι δηλωμένοι στο φίλτρο τύποι είναι τέσσερις, αυτοί και θα εμφανίζονται στο πλάνο .

Δίπλα ακριβώς από κάθε τύπο, εμφανίζεται (μέσα σε παρένθεση) το δυναμικό, το πλήθος δωματίων κάθε τύπου. Για παράδειγμα ο τύπος δωματίου “Executive Rooms” έρχεται συμπληρωμένος με τον αριθμό (15) αυτό μεταφράζεται ως εξής : στον τύπο δωματίου “Executive” αντιστοιχούν 15 δωμάτια .

Σε οριζόντια διάταξη κατά μήκος της γραμμής κάθε τύπου δωματίου, φαίνονται ανά ημέρα τα διαθέσιμα προς πώληση δωμάτια του συγκεκριμένου τύπου. Η πληροφορία 5/4 στις 04/05/2018 υποδεικνύει ότι από το σύνολο των δωματίων του συγκεκριμένου τύπου (executive) είναι διαθέσιμα τα 5 (επιβεβαιωμένα) ή τα 4 (εξαιτίας μη επιβεβαιωμένης κράτησης).

Στα αριστερά κάθε τύπου δωματίου διακρίνεται το σύμβολο του σταυρού, αυτό παραπέμπει σε δενδρική μορφή παρουσίασης .

Πατώντας πάνω στο σύμβολο μπορείτε να πληροφορηθείτε τη διαθεσιμότητα για κάθε status του τύπου δωματίου .

Ερμηνεύοντας το πλάνο διαθεσιμότητας

1ο παράδειγμα

Πως προκύπτει η πληροφορία των διαθέσιμων δωματίων (5) του τύπου Executive τη συγκεκριμένη ημέρα 04/05

 • Πλήθος δωματίων “Executive” : “15”
 • Πλήθος επιβεβαιωμένων κρατήσεων (Occupied) : “10”
 • Πλήθος αβέβαιων κρατήσεων (Tentative) : “1”. O πελάτης έχει προβεί σε κράτηση για την οποία όμως δεν έχει επιβεβαιώσει. Όταν η κράτηση βρίσκεται στο στάδιο αυτό επηρεάζει μειωτικά τη διαθεσιμότητα.

Κατά συνέπεια,

Από το πλήθος δωματίων “15” του συγκεκριμένου τύπου (που κατέχει το ξενοδοχείο) αφαιρούνται όσα έχουν επιβεβαιωθεί τα “10” δηλαδή (15 μείον 10).

 

Πως προκύπτει η πληροφορία των διαθέσιμων δωματίων (4) του τύπου Executive τη συγκεκριμένη ημέρα 04/05

Αντίθετα, η μείωση της διαθεσιμότητας (ο αριθμός 4) προκύπτει αφαιρώντας από τη “δύναμη” του τύπου, εκτός των επιβεβαιωμένων και τη μια - μη επιβεβαιωμένη κράτηση .

2ο παράδειγμα

Πως προκύπτει η πληροφορία των διαθέσιμων δωματίων (7/7) του τύπου Standard rooms τη συγκεκριμένη ημέρα 04/05

Το πλήθος δωματίων ή αλλιώς η “δύναμη” του συγκεκριμένου τύπου του ξενοδοχείου είναι “55”