Γενική Λογιστική Next - Έκδοση 7.0.0

Η έκδοση, 7.0.0 περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις 

  • Προσθήκη νέων στοιχείων για τη διαβίβαση των λογιστικών άρθρων στα Ηλεκτρονικά  Βιβλία
  • Βελτιστοποίηση της ταχύτητας αποστολής δεδομένων (λογιστικών άρθρων και λογιστικών σχεδίων) στα Ηλεκτρονικά Βιβλία