Γενική Λογιστική Next - Έκδοση 6.7.0

Η έκδοση, 6.7.0 περιλαμβάνει:

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

  • Δημιουργία Εταιρίας στην υπηρεσία myCloud e-books
  • Προσθήκη του πεδίου “Χώρα” στους λογαριασμούς Πελατών/Προμηθευτών