Λογιστική Next - Έκδοση 6.6.0

Κυκλοφορία νέας έκδοσης 6.6.0 της εφαρμογής “Γενική Λογιστική Next” συμβατή με την έκδοση 6.6.0 της εφαρμογής "Manager"/ "Eurofasma Next" .

Περιέχει βελτιώσεις σχετικά με την ενημέρωση της υπηρεσίας “SingularLogice-Books”.