Υλικό Σεμιναρίου "Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων"

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στα δωρεάν σεμινάρια Φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014.
 
Στο παρόν θα βρείτε την παρουσίαση του εισηγητή των σεμιναρίων κου Γιάννη Τριανταφύλλου, Φοροτεχνικού συμβουλου της SingularLogic.