Σενάρια Εξαγωγής

Σενάρια εξαγωγής δεδομένων

Το Galaxy διαθέτει πλέον τη δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων εξαγωγής με στοιχεία που τροφοδοτούνται από τις λίστες όλων των οντοτήτων της εφαρμογής αλλά και από οποιοδήποτε εκτυπωτικό της .

Μέσω της εργασίας αυτής μπορείτε να κατασκευάσετε πολλά σενάρια εξαγωγής, σε διαφορετικές μορφές αρχείων, αρχεία ASCII (με τη χρήση είτε ενός delimited ascii αρχείου είτε ενός συγκεκριμένου μήκους ascii αρχείου), αρχεία Excel αλλά και να ενημερώσετε άλλες βάσεις δεδομένων, MS sql Server, Oracle, ανάλογα με τις ανάγκες που έχετε για τον τρόπο μετάδοσης των δεδομένων σας .

Η οθόνη των σεναρίων εξαγωγής δεδομένων έρχεται εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εύκολη σύνταξή τους, καλείται δε από αντίστοιχη επιλογή, που το Galaxy ενσωματώνει στο πλήκτρο ενεργειών “Εξαγωγή” οποιασδήποτε λίστας οντοτήτων ή στο πλήκτρο “Χρήστης” όποιας εκτύπωσης και αν βρίσκεστε . Μετά τη δημιουργία τους τα σενάρια εξαγωγής είναι έτοιμα να εκτελεστούν ταχύτατα (και ασύγχρονα), αν φυσικά το ζητήσετε, ενεργοποιώντας την επιλογή της “Εκτέλεσης” .

Επειδή η επίτευξη ενός σωστά σχεδιασμένου σεναρίου εξαγωγής απαιτεί συγκεκριμένη πορεία υλοποίησης (που θα καθορίσει ποια δεδομένα θα εξαχθούν, σε ποιο αρχείο, ποιας μορφής, σε ποια περιοχή του δίσκου), ειδική αναφορά γίνεται στα αντίστοιχα άρθρα :