Πληρωμές με προπληρωμένες κάρτες ή Gift κάρτες

 

Παραμετροποίηση Galaxy

Εργασία

Οργάνωση πιστότητας Γενικά Τύπος κίνησης πιστότητας

Καλέστε το μενού “Τύπος κίνησης πιστότητας” και δημιουργήστε ένα “τύπο κίνησης πιστότητας”, με τύπο “Φόρτωση ή Πληρωμή Προπληρωμένης” για την πληρωμή λογαριασμού (κατά την αγορά) με κάρτα πληρωμών, την οποία πρωτίστως θα έχετε φορτώσει με χρήματα .

Οργάνωση Πιστότητας Γενικά Τύπος καρτών πιστότητας 

Δημιουργήστε “Τύπο καρτών πιστότητας” θέτοντας στο πεδίο “είδος κάρτας” την επιλογή “Προπληρωμένη”

Παραμετροποίηση One Touch Retail

Εργασία

Παράμετροι 2/4 Τρόποι πληρωμής

Μεταβείτε στην οθόνη “Πληροφορίες τρόπου πληρωμής” και παραμετροποιήστε κατάλληλα τον τρόπο πληρωμής:

  • Επιλέξτε στο πεδίο “Τύπος χρέωσης” την τιμή “Πληρωμή”
  • Θέστε ένδειξη στην παράμετρο “Είσπραξη με προπληρωμένη κάρτα”

Περιβάλλον σχεδίασης (Layouts) Ιδιότητες Επεξεργαστής Παράμετροι Πλήκτρων Ενέργεια Συναλλαγή Πληρωμή Συναλλαγής Setup πληρωμής συναλλαγής

Δημιουργήστε νέο action πληρωμής “Προπληρωμένη” . Η ενέργεια καθίσταται δυνατή αν πραγματοποιήσετε είσοδο στο περιβάλλον σχεδίασης, ενεργοποιώντας το γνωστό σας πλήκτρο Image1 και στη συνέχεια μεταβείτε στο τμήμα των “παραμέτρων πλήκτρων” για να συνδέσετε πλήκτρο με ενέργεια “πληρωμή συναλλαγής”

Στο Setup της πληρωμής συναλλαγής δηλώστε “Προπληρωμένη”

Έτσι σε καταχώριση απόδειξης με τη χρήση είδους “δωροκάρτα”, (που έχει εισαχθεί στο σύστημα λιανικής “One Touch Retail” από το “Galaxy”), ανοίγει η φόρμα της πληρωμής, (αφού το action της πληρωμής έχει λάβει στο setup του τον τρόπο πληρωμής “προπληρωμένη”), για να πληκτρολογήσετε στο πεδίο “Προπληρωμένη κάρτα” τον αριθμό της προπληρωμένης κάρτας, ενώ στο “ποσό πληρωμής” τα χρήματα με τα οποία θα φορτωθεί η κάρτα πληρωμών για την πληρωμή λογαριασμών κατά την αγορά

Παραμετροποίηση Πληρωμής με προπληρωμένη κάρτα

Δηλώστε στις παραμέτρους του πλήκτρου “Πληρωμή προπληρωμένης κάρτας”

τον τρόπο πληρωμής που έχετε δημιουργήσει σε προηγούμενο στάδιο (προπληρωμένη κάρτα)

Σενάριο αγοράς προπληρωμένης κάρτας

Έστω για παράδειγμα ότι εκδίδετε μια απόδειξη λιανικής στο όνομα κάποιου πελάτη (το Galaxy έχει ενημερώσει το αρχείο πελατών του συστήματος λιανικής One Touch Retail με το συγκεκριμένο πελάτη). Στις γραμμές της συναλλαγής επιλέγετε “δωροκάρτα”, είδος το οποίο έχει πρωτίστως εισαχθεί (με την εκτέλεση συγκεκριμένης ενέργειας) από το Galaxy στο OTR)

ενεργοποιείτε το action πληρωμής για την “πληρωμή συναλλαγής”, η παραμετροποίηση του οποίου πρεσβεύει ότι η πληρωμή θα γίνεται με “προπληρωμένη κάρτα” (που έχει ήδη δημιουργηθεί) . Κατόπιν δηλώνετε τον αριθμό της κάρτας και το “γέμισμα” αυτής με 100 €.

η παρούσα οθόνη εμφανίζεται με την αγορά προπληρωμένης κάρτας

 

Με το πέρας της συναλλαγής στο OTR, και την αποστολή της κίνησης στο Galaxy δημιουργείται :

  • μια προπληρωμένη κάρτα στο Galaxy CRM 

Propliromeni Karta.bmp

Οθόνη προπληρωμένης κάρτας

  • η κίνηση προπληρωμένης κάρτας η οποία έχει φορτωθεί με το ποσό των 100€ από τον κάτοχό της, χρήματα που θα αφαιρεθούν τη στιγμή της αγοράς

  • ενώ θα αποσταλούν οι κινήσεις του εμπορικού (το παραστατικό πώλησης και η εισπρακτική κίνηση) για να κλείσει το υπόλοιπο του πελάτη

Αγορά (Πληρωμή) με προπληρωμένη κάρτα

Έστω τώρα ότι καταχωρίζετε μια συναλλαγή στο OTR (ξοδεύετε το ποσό της κάρτας), βάζετε την κάρτα στη συναλλαγή, πληκτρολογώντας τον αριθμό της (συμπληρώνεται αυτόματα ο πελάτης) και επιλέγετε στις γραμμές της συναλλαγής δύο είδη συνολικής αξίας 80€ .

Ενεργοποιείτε το action “Πληρωμή προπληρωμένης κάρτας” και ανοίγει η οθόνη πληρωμή προπληρωμένης κάρτας όπου στο πεδίο “Αριθμός κάρτας” αναγράφετε τον αριθμός της κάρτας ενώ στο πεδίο “αξία” το ποσό της συναλλαγής σύμφωνα με το οποίο θα αφαιρεθούν (από την κάρτα) χρήματα για την εξόφληση του λογαριασμού κατά την αγορά.

Επιβεβαιώνετε πατώντας ΟΚ

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αποστέλλονται στο Galaxy :

  • η κίνηση προπληρωμένης κάρτας για την αφαίρεση ποσού από την κάρτα π.χ. - 80 (ώστε να ενημερωθεί και η κάρτα με το υπόλοιπο, ήτοι 20)